Psykiatriboende

Hej. Jag undrar om det finns något psykiatriboende i Malmö stad för personer 18-30 år, som söks enligt Socialtjänstlagen?

Sara

Kommentarer

Hej

Något sådant boende som man söker enligt socialtjänstlagen finns tyvärr inte. Däremot finns det andra insatser man kan söka som psykiskt funktionshindrad.

Vi rekommenderar att man ringer och pratar med de som arbetar inom vård och omsorg i den stadsdel där man bor. Man kommer i kontakt med dem genom att ringa Malmö stads växel på 040 – 34 10 00 och be att få bli kopplad till vård och omsorg i den stadsdel som är aktuell.

Inom vård och omsorg finns en del stödinsatser för psykiskt funktionshindrade medborgare. Ansökan om de olika insatserna görs hos en biståndshandläggare som kommer att bedöma, efter en individuell prövning, om man har rätt till hjälp eller inte. Vid bedömningen tittar man på vad personen klarar av och inte klarar av, finns det läkarintyg som styrker eventuellt sjukdomstillstånd tas det tacksamt emot. Ibland behöver man komplettera med en arbetsterapeuts bedömning. De kan göra en form av funktionsbedömning, men även titta på om det finns något hjälpmedel som kan underlätta för den enskilde. Tänk på att det är viktigt att det är den som behöver hjälpen som gör ansökan.

Om man anser att man fått ett felaktigt beslut har man rätt att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Insatser som kan vara aktuella är exempelvis boendestöd eller hemtjänst. Boendestöd är till för de personer som har en psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd för att få bättre struktur i sin vardag och för att öka sin självständighet. Boendestöd kostar ingenting. Hemtjänst innebär att man är i behov av hjälp med städ, tvätt, matinköp eller personlig omvårdnad. Man betalar en avgift för hemtjänst. Kontaktperson och ledsagarservice är andra insatser enligt socialtjänstlagen.

Hoppas att vårt svar har hjälpt dig något. Hör av dig igen om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej
Jag skulle veta om de olika socialpsykiatiska verksamheter är organiserade.Är det individ och familjeomsorg eller handikappsomsorgen som tar hand om ärendena. Hur många psykiska LSS-boenden och dagverksamheter det finns i Malmö stad.
Tacksam för svar.

MVh
Elisabet

Hej

Samtliga av de socialpsykiatriska verksamheter som socialtjänsten ansvarar för i Malmö ligger under vård och omsorg, vilket vi antar att du menar när du skriver handikappomsorgen.

I Malmö stad finns en central organisation för boendena enligt LSS som heter Bo LSS. Den enskilde ansöker i den stadsdel som denne tillhör. Därefter kan man bli tilldelad en lägenhet var som helst i Malmö som motsvarar ens behov. För mer information om dessa boenden och hur många det finns runt om i Malmö så råder vi dig att gå in på nedanstående länkar:

http://www.malmo.se/download/18.56006076125498700c6800010317/LSS+boendee...

http://www.malmo.se/Medborgare/Omsorg-vard--stod/Boende-for-personer-med...

Du kan också ringa till vård och omsorg i de olika stadsdelarna och be att få prata med en LSS-handläggare för att få reda på vad som finns i respektive stadsdel. Du kan komma i kontakt med vård och omsorg genom att ringa till Malmö stads växel på 040 - 34 10 00.

Daglig verksamhet enligt LSS för personer som tillhör personkrets 3, alltså för personer som har en psykisk funktionsnedsättning, finns inte. Däremot finns det träffpunkter för dessa personer. På en träffpunkt kan man finna gemenskap och syssla med olika aktiviteter som man själv känner att man är redo för. För att läsa mer om Malmö stads olika träffpunkter gå in på länken nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Omsorg-vard--stod/Stod-till-personer-med-...

Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter