Ledsagning Enligt Sol

Hejsan

Jag undrar hur reglerna för ledsagning enligt socialtjänstlagen ser ut.
Läste lite i följande tråd men tyckte inte att det är helt tydligt.
https://webapps2.malmo.se/soctanter/topic/148-skillnad-mellan-ledsagare-...

Anledningen att jag frågar är för att jag försöker få igenom ledsagning till bla besök på habiliteringen, men enligt min handläggare kommer det bli avslag om jag ansöker om det. Har ännu inte fått någon förklaring på varför det kommer bli avslag, men ett möte är inbokat med handläggaren.
Inför detta mötet vill jag höra mig lite för rent allmänt hur reglerna och bestämmelserna ser ut.

Jag hade velat ha ledsagning till dessa, körd i rullstol av ett par anledningar.
Dels så har jag bara så jag kommer ut 1 gång i veckan med hjälp av hemtjänsten och tänker att detta blir ytteligare en chans att komma ut och få lite frisk luft.
Dels för att minimera delmomenten för mig. Sjukresor innebär för många moment och för mycket väntetider i intrycksrika miljöer vilket förvärrar mina bakslag.

Enligt min handläggare verkade det som att det var omöjligt att få ledsagning utan hon hänvisade hela tiden till sjukresor och att jag skulle få avslag om jag ansökte om ledsagning.

Tacksam om jag kan få lite mer kött på benen så jag kan förbereda mig inför mötet med henne.

Gäst

Kommentarer

Hej!

Vi ska göra vårt bästa för att ge dig en generell beskrivning av hur ledsagarservice enligt socialtjänstlagen ser ut.

Ansökan om bistånd till exempelvis ledsagarservice bedöms enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§. Vid bedömning ska handläggare utreda om det finns ett behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagens intention.

Bedömningar är alltid individuella då medborgare har olika subjektiva upplevelser av sitt stödbehov, olika resurser och begränsningar för att få sitt dagliga liv att fungera. Vid en bedömning är det viktigt att handläggaren får en uppfattning om vad stödbehovet är då en social insats inte alltid är detsamma som ett socialt behov.

Vidare ska handläggaren utreda om begärd insats, i detta fall ledsagarservice, kan tillgodoses genom någon annan insats då bistånd enligt socialtjänstlagen kan vara aktuellt när alla andra möjligheter är uttömda. Därtill ska ett bistånd tillförsäkra medborgaren en skälig levnadsnivå vilket kan innebära att en begärd insats inte anses ingå i skälig levnadsnivå.

Vi hoppas att vårt svar är begripligt och om du undrar något mer så får du gärna återkomma!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej hej! Blev kanske lite klokare, men ändå inte helt klok. ”Vid en bedömning är det viktigt att handläggaren får en uppfattning om vad stödbehovet är då en social insats inte alltid är detsamma som ett socialt behov.” Innebär det att det måste finnas ett socialt behov för att bevilja ledsagarservice, eller hur menar ni? För mig finns inget socialt behov alls så om det är för det sociala behovet ledsagning finns så förstår jag om man får avslag. Jag behöver helt enkelt någon som kör mig i rullstolen eftersom jag bara klarar av att gå kortare sträckor. Helst utan prat. Någon som är ”mina ben”(Och som jag beskrev ovan så är sjukresor ett sätt som inte fungerar bra för mig så det var därför vi nu började ta upp detta med ledsagning).

Hej!

Bra att du återkommer när det är något vi varit otydliga med. Det vi menade var att du inför mötet med din handläggare ska försöka beskriva ditt hjälpbehov så ingående som möjligt. Din handläggare ska genom exempelvis frågor till dig, läkarintyg och ADL-bedömning inhämta den information som behövs för att kunna fatta ett biståndsbeslut på din ansökan om ledsagarservice. Beslutet ska vara skriftligt och om du skulle få avslag på din ansökan så ska det i bedömning framgå varför. Ett sådant beslut går alltid att överklaga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter