Hjälp Med Postärende

Hej

Jag undrar lite hur det ser ut med bistånd för postärende och så.
Vad jag förstått på hemtjänsten så är det inget man kan få hjälp med utan enbart under ledsagning.
Undrar lite då när man är så pass dålig att man inte kan ta sig ut, dvs om man är säng eller husbunden, hur ska man göra inköp och postärende osv då om man inte kan få hjälp med det? Eller kanske jag missförstått, men som jag förstått då finns det ingen hjälp att få med sånt?

Gäst

Kommentarer

Hej!

Om man behöver hemtjänst eller ledsagarservice kontaktar man en biståndshandläggare i den stadsdel man bor.Biståndshandläggaren utreder hur dina behov ser ut och beslutar om vilken hjälp du kan få av kommunen.

Generellt kan man få hjälp med postärenden av hemtjänsten om det är av enklare karaktär och det inte går att lösa på annat sätt. Hemtjänstpersonalen utsätts för risker om det handlar om stora uttag av pengar eller likande. Om behovet är omfattande kanske man bör fundera på en god man som hjälper till med ekonomin eller att införskaffa ett bankkort som hemtjänstpersonalen kan använda vid inköp. Ett förslag är att använda girobetalning till räkningar.

Vi föreslår att du kontaktar en biståndshandläggare i din stadsdel för mer information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej och tack för ert svar

I mitt fall handlar det enbart om att hämta och lämna in paket då allt måste handlas online eftersom jag inte kan tex köpa kläder i affärer eller så utan allt köps online.
Så det handlar inte om några pengar eller så.

Det var därför jag ville fråga här för biståndshandläggaren menade att hemtjänsten inte gör postärende. Att den hjälpen finns inte att få och då blev jag så ställd.
Hittills har jag kunnat följa med (i rullstol) ibland men i takt med att ja blir sämre så blir det allt mer påfrestande för mig så snart kommer jag inte kunna göra det.
Och ibland kan jag få hjälp av min mamma, men det är inte alltid det går att lösa så.
Och så börjar man tänka vad händer om mamma skulle gå bort och man då inte har någon som kan hjälpa en.

Men ni menar att det så ska kunna gå att få hjälp med mindre postärende som att hämta paket och så?

Hej!

Om behov finns av stöd från hemtjänst så finns alltid möjligheten att ansöka. En prövning görs då utefter behovet. Den tjänsten som du efterfrågar är en sådan tjänst som kan beviljas efter en behovsbedömning. Det är viktigt att du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om beslutet går dig emot har du alltid möjlighet att överklaga det beslutet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter