Om Jag Blir Utkastad?

hej!

Det är såhär att jag och min mamma har bråkat väldigt mycket i flera år, nu är jag snart 19 år och det börjar bli väldigt olidligt. Nu hotar hon med att kasta ut mig vilket jag tar väldigt allvarligt med tanke på att hon gjorde så med min bror. Iallafall så säger hon till mig att jag ska ut och hon vägrar lösa något. Vi har tidigare haft kontakt med soc och jag hade bl.a. kontaktperson men det hjälpte inte riktigt eftersom fokusen va på mig och inte oss, jag har försökt uppmuntra att vi pratar med någon tillsammans men detta vägrar hon och nu har jag fått nog!

Men jag känner att min ekonomi inte riktigt stödjer det! Jag går i gymnasiet och har även ett fast jobb. Om man i nuläget räknar ihop hur mycket jag har med lön,studiebidrag och underhåll så har jag kanske max 4000 kr i månaden och detta räcker inte till hyra, olika räkningar, mat, fritids grejer osv. Jag vet inte alls vad jag kan göra och är rädd att jag blir utkastad när som helst! Hur ska jag göra??

Mari

Kommentarer

Hej

Det är tråkigt att höra att du och din mamma har bråkat under så lång tid. Det är visserligen inte ovanligt att det bråkas i en familj, särskilt inte när barnen är i tonåren, men att hota med att kasta ut dig och vägra lyssna på dina förslag till hur ni ska lösa problemen är inte okej.

Föräldrar är försörjningsskyldiga gentemot sina barn till dess att de fyller 18 år eller till dess att de fyller 21 år om det fortfarande studerar på gymnasienivå. Du skriver själv att du är 19 år och går på gymnasiet vilket betyder att din mamma är försörjningsskyldig gentemot dig. Försörjningsskyldigheten innebär bland annat att hon ska se till att du har någonstans att bo. Detta kan innebära såväl att du får bo kvar hemma som att din mamma bekostar en egen bostad åt dig. För att din mamma ska kunna försörja dig så krävs också att hon har möjlighet att göra det. Om hennes inkomster inte räcker för att täcka de behov som finns, bland annat till din försörjning, så får hon vända sig till försörjningsenheten i den stadsdel som hon tillhör. Nummer finns nedan:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Det verkar som om du tar ett stort ansvar. Vi kan utläsa i ditt inlägg att det är du som försöker lösa konflikten och som gör vad du kan för att försörja dig själv trots att du fortfarande går i skolan. Du skriver att du tidigare har haft en kontaktperson men att du upplevde att det behövdes annan insats för att lösa problemen mellan dig och din mamma. Du har också tagit initiativ för att lösa detta men din mamma verkar inte samarbetsvillig och vi kan förstå att du nu börjar ge upp.

Du skriver att du och din familjtidigare har haft kontakt med socialtjänsten. Vi rekommenderar dig att återuppta denna kontakt för att berätta om hur situationen ser ut nu. Berätta att din mamma hotar med att kasta ut dig och att du oroar dig över detta. Vi vet inte om du har någon person som du vet att du skulle kunna kontakta. Om inte så rekommenderar vi dig att ringa till individ- och familjeomsorgen i den stadsdel som du tillhör. Nummer finner du nedan:

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Om hemsituationen är sådan att du inte kan bo kvar hos din mamma så kan det bli aktuellt med en så kallas relationsutredning. En sådan utredning syftar till att klarlägga hur du har det hemma, varför du inte kan bo kvar samt undersöka om dina föräldrar har ekonomisk möjlighet att försörja dig i ett eget boende. Utredningen och beslutet grundar sig på din individuella situation.

Hoppas att du nu vet vad du kan göra och att det löser sig för dig! Du verkar vara en person som tar för dig och som har koll på dina rättigheter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter