Våld I Nära Relationer

Hej!

Har en tjejkompis som är i akut behov av hjälp! Hennes kille misshandlar henne psykiskt och fysiskt och det har pågått under flera år. Hon är nu i stånd att försöka lämna honom men vågar inte säga det till honom för rädslan av vad som kommer hända.
Min fråga är om man kan komma till ett kvinnoboende utan socialtjänstens hjälp eller måste man först kontakta socialtjänsten för att kunna komma till ett boende? Vem kan man kontakt i Malmö för att upprätta en kontakt snarast?

Menelaus

Kommentarer

Hej!

Det låter som att din vän har det väldigt jobbigt och vi är glada att du finns där och kan stötta henne. Att ta steget och lämna en person som under en lång tid tryckt ner och kränkt en på olika sätt kräver mycket mod och styrka. När allt är kaotiskt runtomkring så kan man behöva en fast punkt i tillvaron och någon som bryr sig om en, vilket du uppenbarligen gör.

Det enklaste är att man kontaktar socialtjänsten i den stadsdel där man bor och berättar att man känner sig hotad och att man behöver skydd, se kontaktuppgifter nedan. Man kan också ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla en rätt om man inte vet vilken stadsdel man tillhör.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Man kan också direkt vända sig till Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn och berätta om sin situation. Hon kan där få hjälp med såväl skyddat boende som professionell rådgivning och praktisk hjälp. De har en jourtelefon dit man kan ringa dygnet runt och telefonnumret dit är 040 – 29 09 99. Du kan läsa mer om Kriscentrum för kvinnor nedan. Under fliken Hjälp & skydd så hittar du bland annat kontaktuppgifter till såväl Kvinnojouren i Malmö, ATIM kvinnojour och Femcenter som också har olika typer av skyddat boende:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Vald--overgrepp/Kr...

Du kan också tipsa henne om frivilligorganisationer som finns i Malmö och som vänder sig till kvinnor som på något sätt utsatts för fysiskt eller psykiskt våld eller övergrepp:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Vald--overgrepp/Fr...

Hon kan även höra av sig till kvinnofridslinjen på telefonnummer 020- 50 50 50. De har även en hemsida som man hittar här:

http://kvinnofridslinjen.se

Om din vän vill göra en polisanmälan så kan hon vända sig till Koncept Karin. På kvällar och helger vänder man sig istället till Polisen på Porslinsgatan 6 i Malmö. För mer information om Koncept Karin, vänligen se nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Vald--overgrepp/Hj...

Hoppas att du vet hur du ska kunna hjälpa din vän så att hon får det stöd hon behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter