Vad Gäller När Ens Hemmavarande Tonåring Får Barn?

Jag har en hemmaboende dotter som fick barn då hon var 16. (Hon har nu precis fyllt 18 och börjat gymnasiet.)
Förra året var jag i kontakt med olika myndigheter och instanser, FK, Iof, Familjerätten, bla, för att få klarhet i vad som gäller då ens minderåriga barn själv blir förälder, men får inget entydigt svar. Det enda jag ständigt får höra är dock att jag är försörjningskyldig för min dotter tills hon gått ut gymnasiet, men INTE för hennes barn.
Hon får underhåll, barnbidrag och nu också studiemedel, plus 900 kr shablonbaserat bostadsbidrag, vilket går som hjälp till hyran. Det finns inget extra att söka från CSN för att hon har barn, då hon går på ungdomsgymnasiet. Själv får jag ingen ekonomisk hjälp alls, och hon bidrar inte ekonomiskt till hushållets kostnader.
Vår situation är snart ohållbar, både rent ekonomiskt och ur relationssynpunkt. Hon är jätteduktig med sitt barn men är också väldigt mycket tonåring, med allt vad det innebär. Vi har en hel del konfliker, inte bara om det som alla tonårsföräldrar, att plocka undan efter sig, hålla ordning på sitt rum, tex, utan också att plocka undan efter sitt barn, se till att han inte förstör, osv.
Hon vill inte ha ett eget boende , då hon inte känner sig redo för det.
Så jag undrar: Vad gäller? Hur långt sträcker sig MINA skyldigheter som förälder till ett barn som själv är förälder?Och har jag några som helst RÄTTIGHETER?

Mimmi

Kommentarer

Hej!

Det är inte alltid helt enkelt att få svar på de frågor man har och vi förstår att du verkligen har försökt. Föräldrar är precis som du skriver försörjningsskyldiga gentemot sina barn till dess att de fyller 18 år eller tills att de fyller 21 år om ungdomen studerar på gymnasienivå.

Din dotter får underhållsstöd och barnbidrag samt bostadsbidrag från Försäkringskassan för att täcka kostnader för barnet. Därtill får hon studiebidrag och eventuellt även extra tillägg för att täcka delar av sina egna kostnader, se länken nedan för mer information:

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/hur-mycket-kan-du-fa

Du skriver att din dotter inte alls bidrar till hushållets kostnader förutom 900 kr i bostadsbidrag. Vi vet inte om du menar att hon inte heller bidrar till sitt eget barns försörjning i form av exempelvis blöjor, mat, kläder mm. Om så skulle vara fallet så kanske du skulle kunna prata med din dotter och att ni gemensamt kan komma fram till hur mycket som kan vara rimligt att hon bidrar med. På Konsumentverkets hemsida kan man hitta information om bland annat skäliga levnadskostnader för personer i olika åldrar, se länken nedan:

http://www.konsumentverket.se

Om det är så att din inkomst inte räcker till för att försörja både dig och din dotter så kan du ansöka om försörjningsstöd. En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så kan du ringa till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel som ni tillhör.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 16
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

Du kan även göra en provberäkning via socialstyrelsens hemsida för att se om du ligger över eller under nivån för att kunna få försörjningsstöd:

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Vi förstår att det kan uppstå många situationer som inte är helt enkla att handskas med när ens tonåring har egna barn. Att ni därtill alla bor tillsammans frestar naturligtvis på relationen er emellan. Ibland kan man behöva stöd från någon utomstående i sitt föräldraskap. Det kan handla om att hitta nya strategier eller att förändra relationen till sina barn. Ungdomar och föräldrar till ungdomar mellan 12-21 år kan vända sig till Plattform Malmö som är en öppen samtalsmottagning. Där kan man få vägledning om hur man kan försöka förbättra situationen. Hit kan man som förälder själv vända sig eller tillsammans med barnet. Telefonnumret dit är 040 - 34 05 50. För att läsa mer om verksamheten så kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Man kan även chatta med Plattform Malmö och de som svarar är socionomer. I chatten är man anonym och den är öppen varje vardag mellan 08.00 – 16.30, med undantag för lunchstängt mellan 12-13. På tisdagar har chatten öppet till 20.00. Man når chatten via länken ovan.

Hoppas att du fått några tips kring hur du kan förbättra situationen och om du undrar något mer så får du gärna höra av dig till oss igen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter