Dags Att Sätta Punkt

I nästan ett halvår har jag övervägt om det är dags att sätta punkt för min och min sambos relation. Dvs jag vet att vår kärlek dött ut - eller i alla fall hans kärlek till mig - och vår relation har utvecklats till något riktigt osunt. Vi har inga barn, och det förekommer inget våld, men han är stark och manipulativ och utnyttjar vår obalans. Jag mår dåligt, jag har "avsagt mig" allt umgänge med mina vänner, och nu har jag t.o.m. börjat stanna hemma från jobb.
Lägenheten är min, och jag har faktiskt bett honom flytta flera gånger, men då har jag inte varit mogen nog att fullfölja det kravet. Jag har länge intalat mig att anledningen till att han inte flyttar ut är att han trots allt fortfarande är kär i mig. Men den nakna sanningen är nog den, att den enda anledningen till varför han inte flyttat är att han har ingenstans att ta vägen. Han har ingen inkomst, han har skulder hos kronofogden och han är missbrukare i förnekelsestadiet. Jag KAN INTE slänga ut honom på gatan! Det är höst och vintern är här inom kort. Kan jag få hjälp? Kan han få hjälp?

Velig

Kommentarer

Hej!

Vi ber om ursäkt för att vårt svar har dröjt. Det låter som att du bestämt dig för att gå vidare men att omständigheterna försvårar själva uppbrottet. Att ta steget fullt ut och bryta med någon man har haft, eller kanske fortfarande har en nära relation till är inte lätt och är många gånger en lång och smärtsam process. Du berättar att er relation påverkar dig negativt och att du förutom att du avskärmat dig från dina vänner, dessutom väljer att inte gå till arbetet för att du mår så dåligt. Det är starkt av dig att be om hjälp och vi är glada att du vänder dig hit.

Du skriver att din sambo är manipulerande och att du länge trott att han inte vill flytta för att han fortfarande älskar dig. Du verkar nu vara övertygad om att så inte är fallet och många gånger kan det vara skönt att få prata med någon om de motstridiga känslor man har och för att hitta strategier för hur man ska hantera situationen. Om du har någon vän eller någon närstående som du kan anförtro dig till så kan detta vara en bra början. Du kan också kontakta vårdcentralen för att där få en samtalskontakt, exempelvis en kurator.

Att leva med en person som inte erkänner att han har ett missbruk kan vara oerhört tungt och det blir svårt att prata om problemen och konsekvenserna som uppstår på grund av missbruket. Enligt hans uppfattning är ju detta inte ett problem, i alla fall inte något uttalat. Den som står bredvid åsidosätter ofta sina egna behov och lägger all sin kraft och energi på missbrukaren. Om vi har förstått dig rätt så har du valt bort dina vänner för att kunna vara med din sambo, ett val som man i en fungerande relation inte ska behöva göra. Det är också lätt att man som medberoende glömmer bort sig själv och många lever med skuldkänslor och ångest.

Även om du har bestämt dig för att lämna din sambo så är det tydligt att du är väldigt mån om din sambo och vill att situationen ska bli så bra som möjligt även för honom. I Malmö stad finns det något som heter Familjerådgivningen dit man bland annat kan vända sig om man har bestämt sig för att separera men vill göra detta på ett så bra sätt som möjligt. För att läsa mer om verksamheten och hur man kommer i kontakt med dem så kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

I Malmö stad finns Öppenvårdhuset Gustav som riktar sig till missbrukare över 18 år samt deras anhöriga. Hit kan såväl din sambo som du vända dig. Det är kostnadsfritt och man kan få behandling såväl enskilt som i grupp. Nedan kan du läsa mer om Öppenvårdhuset Gustav, deras verksamhet och hur man kommer i kontakt med dem:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Man kan också vända sig till Uppsökande teamet för rådgivning. De är till för alla personer över 18 år som har problem med alkohol eller narkotika. De vänder sig även till dig som är orolig för någon annan som har dessa problem. Kontakten med dem är frivillig och man kan vara anonym om man vill. För att läsa mer om dem eller kontakta dem, se deras hemsida:

http://www.malmo.se/uppsokandeteamet

Vi skulle också vilja tipsa dig om att du kan vända dig till Hyresrådgivningen på Bergsgatan 17 i Malmö. Där kan du få information om dina rättigheter avseende ditt boende och råd kring hur du kan agera i just din situation. Det går även bra att vända sig till Hyresgästföreningen, se länkarna nedan:

http://malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-rack...

http://www.hyresgastforeningen.se/Sidor/default.aspx

Om din sambo behöver råd och stöd i sökandet av boende så skulle vi rekommendera honom att kontakta socialtjänsten i den stadsdel han tillhör. Ansvaret att leta och hitta ett eget boende är hans eget, däremot kan man vända sig till socialtjänsten för att få råd och stöd i hur man kan gå tillväga i sökandet. Vissa stadsdelar har också personer som specifikt arbetar med att hjälpa till och stödja personer i bostadsletandet. Det går bra att ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 34 10 00 för att förhöra sig om vilka resurser som finns i just er stadsdel. Det som är viktigt att veta är att socialtjänsten enbart kan tillgodose det akuta behovet av tak över huvud och är enbart ett stöd för de personer som praktiskt taget bor på gatan. Detta akuta stöd kan innebära en säng på ett härbärge under natten.

Det är alltid svårt att bryta upp och lämna en person man har känslor för och det blir inte lättare när personen i fråga är beroende av en. Samtidigt har du gjort väldigt stora uppoffringar för hans skull och mår inte själv bra i nuläget. Det är fint av dig att vilja hjälpa honom men just nu så är det viktigt att du tänker på dig själv och reder upp ditt liv.

Vi hoppas att du tar de kontakter som krävs för att du ska må bättre och kunna gå vidare. Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen tillbaka.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter