Äktenskap

Hej, finns det i kommunen någonstans man kan vända sig om äktenskapet inte fungerar. Någonstans det finns någon som kan lyssna och hjälpa oss?

RAU

Kommentarer

Hej!

Många familjer upplever att de ibland behöver stöd och hjälp för att reda ut saker och ting i vardagen. Ibland kan det vara svårt att själv hitta utvägar och kanske skulle Malmö Stads Familjerådgivning kunna vara ett alternativ för er.

De vänder sig till familjer som bor i Malmö, i första hand vuxna, som har problem i par- eller familjerelationen. De arbetar med att hjälpa till med att finna nya lösningar på problem och konflikter och här kan ni båda få gehör för era tankar och kanske förstå varandra bättre.

Du kan nå dem på telefon 040- 040 344555 vardagar klockan 11.00 - 12.00.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter