Sysselsättning För Psykiskt Sjuk

Postat: 2009-03-26 20:01

Hej !
Jag har varit deprimerad nu i två år och jag har haft boendestöd senaste året. Finns det nåt som säger i lagen att jag har rätt till nån sysselsättning (nåt mer än kaffedrickning och kortspel på nån träfflokal) tex studiecirkel tillsammans med andra som har psykiska besvär

Mohammad A

Kommentarer

Postat: 2009-03-30 17:05

Hej

Det är en bra fråga du ställer. I Socialtjänstlagen (5kap §7) står det att socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Denna bestämmelsen omfattar inte enbart funktionshinder i allmän mening utan även den som har svåra psykiska och sociala problem.

Det kan också tilläggas att det i psykiatrireformen (1995) lyfts fram att insatserna ska vara av god kvalitet, anpassade efter individuella förutsättningar och behov. Det ska finnas tillgång till nödvändiga insatser i den lokala omgivningen där man lever och de ska vara utformade så att de stödjer oberoende och integritet.

Hur sysselsättningen för personer med psykiska besvär/psykiska funktionshinder ser ut i olika kommuner är väldigt varierande, därför är det svårt att svara generellt. Det kan finnas "träffpunktsverksamheter" men även verksamheter där man utför någon form av arbete. Vill du veta mer om vilka möjligheter till sysselsättning som det finns för dig, kan du kontakta den biståndshandläggare som beviljat ditt boendestöd alternativt prata med boendestödjarna som besöker dig. Vilken form av sysselsättning som kan erbjudas dig beror också på vilka behov du har.

Finns det någon läsare som har tips på föreningar, verksamheter eller andra organisationer som erbjuder sysselsättning/gemenskap, vore vi jätte glada.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter