Finns Hjälp Att Få?

Postat: 2010-04-10 22:10

Hej. Jag har en del funderingar som jag tänkte att ni kanske kan hjälpa mig med.

Det är så att jag planerar att flytta från en annan stad till Malmö i höst för att studera på deltid på högskolan. Jag har haft omfattande kontakt med socialtjänsten och psykiatrin under de senaste 8 åren, varit familjehemsplacerad och har nu försörjningsstöd. Soc är med på min plan om flytt, men vi står alla lite undrande hur de sociala insatserna som jag har nu (kontaktperson, boendestöd osv) kommer fungera i Malmö. Eftersom jag fyller 20 snart så avslutas jag på barn-familjeenheten och jag undrar hur möjligheterna till stöd fungerar för "vuxna" i Malmö? Finns det möjlighet att få kontaktperson och boendestöd om jag skulle känna att jag behöver detta i fortsättningen? Bör jag isåfall be att socialtjänsten här aktualiserar mig på soc-Malmö eller bör jag söka det stödet efter att jag flyttat? Jag kommer ha fortsatt kontakt med psykiatri för de psykiatriska diagnoserna jag har. Jag kommer inte behöva insatser som speciellt boende eller andra mer omfattande stödinsatser.

Jag ser fram emot att flytta och klara mig mer själv nu, men jag undrar som sagt vilka möjligheter som finns att få fortsatt stöd om det skulle behövas?

Tack!
// A

A

Kommentarer

Postat: 2010-04-12 14:53

Hej

Vad roligt att du beslutat dig att gå vidare i livet och börja studera.

Om man har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18-65 år, så kan man ansöka om boendestöd. Man söker boendestöd hos biståndshandläggaren i den stadsdel där man bor. Det kallas bistånd och bestäms med stöd av socialtjänstlagen. Det kostar dig inget att få boendestöd. För att kontakta dem kan man ringa till Malmö stads växel på 040 – 34 10 00 och be att bli kopplad rätt.

Vad gäller kontaktperson så fungerar det på ungefär samma sätt. Du kan med andra ord fråga om både kontaktperson och boendestöd vid samma tillfälle om det skulle bli aktuellt. Eftersom det verkar som att du vill testa på att klara dig på egen hand så är det bästa att avvakta och se vad som händer. Skulle det vara så att du känner ett behov av ytterligare stöd så kan du kontakta socialtjänsten i den stadsdel som du kommer att tillhöra. Detta gör du på telefonnumret ovan.

Ytterligare ett tips är att titta igenom våra länkar för att se om någon av dessa kan vara till hjälp i just ditt fall.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter