Upprättelseprocessen

Hej!

Det jag undrar över är hur kan jag få hjälp att gå vidare, med upprättelseprocessen i vanvård i fosterfamilj. Kan jag få hjälp att skriva remissvar från er? Har gått hos psykolog o även på psykosyntes terapi, men detta är mycket dyrt för mig, har sjukpension o ska snart flytta själv. Behöver gå ca2 år till sa min terapeut men har inte råd, VAD GÖR JAG? Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning Smulan

smulan

Kommentarer

Hej

Det är viktiga och aktuella frågor du vänder dig hit med. Vi förstår att du kämpar och har kämpat under lång tid med ditt mående och att denna process visserligen är en väg till upprättelse men säkert också ansträngande.

Utredningen kring en upprättelseprocess tillsattes mot bakgrund av betänkandet Vanvård i social barnavård under 1900-talet (SOU 2009:99). Det uppdrag som utredaren har haft är att lämna förslag på hur en upprättelseprocess ska kunna utformas för de människor som utsatts för övergrepp och allvarlig försummelse i den sociala dygnsvården under åren 1920-1980.

I betänkandet finns ett förslag bestående av tre delar: ett erkännande av det som hänt samt en ursäkt, ekonomisk ersättning till dem som utsatts samt åtgärder för att förhindra att detta skulle kunna hända igen.

Utredningens förslag har sänts ut på remiss. Remisstiden löper ut den 15 maj i år 2011. Tillvägagångssättet att sända förslag på remiss är en viktig del i lagstiftningskedjan och innebär att såväl myndigheter och organisationer som andra berörda får lämna sina synpunkter på förslagen. Detta innebär att även privatpersoner kan lämna remissvar precis som du tänkt göra. Efter att remisstiden löpt ut kommer remissvaren att sammanställas och först därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen. Vidare information kring upprättelseprocessen samt frågor och svar som rör denna finner du på länken nedan:

http://www.regeringen.se/sb/d/14493

På regeringens hemsida finns en broschyr som beskriver hur och varför man skriver ett remissvar och vilka önskemål som finns om utformningen kring ett sådant:

http://www.regeringe...52/c1ecbef1.pdf

Behöver du ändå hjälp att sammanställa ditt remissvar så rekommenderar vi dig att du ringer till Malmö stads växel och förhör dig om det i din stadsdel finns någon som skulle kunna vara behjälplig med just detta, exempelvis en socialrådgivare. Malmö stads växel når du på 040 – 34 10 00.

Av det du skriver så förstår vi att du är i behov av vidare vård för ditt psykiska mående men att detta inte är något du själv kan finansiera. Du skriver att du gått hos psykolog men det framgår inte om du sökt upp denna psykolog privat eller via Region Skåne. Om du inte uppsökt en vårdcentral så rekommenderar vi dig att göra detta. Där kan du få träffa en psykolog som kan göra en bedömning av vilka behov just du har och vid behov remittera dig vidare. Är du inte listad på någon vårdcentral, alternativt att du av någon anledning inte vill gå just dit, så kan du ringa eller gå till någon annan vårdcentral i Malmö. Nedan finns en länk över de vårdcentraler som finns samt nummer och adress till dessa:

http://www.skane.se/....aspx?id=224034

Vidare kan du vända dig till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. I Malmö finns Öppenvårdsmottagning Fosievägen. Mottagningen erbjuder utredning/bedömning, behandling samt hjälp till rehabilitering. Till denna mottagning kan man komma via remiss, exempelvis från vårdcentralen, men också via egenanmälan efter kontakt med mottagningens rådgivning. Du når dem på telefon 040 – 33 26 15.

Skulle det vara så att du mår akut psykiskt dåligt så bör du kontakta akutpsykiatrin. Detta kan man göra dygnet runt på telefonnummer 040 – 33 80 00 alternativt besöka akutmottagningen på SUS, Skånes universitetssjukhus. Mottagningen är öppen dygnet runt och alla som söker på mottagningen blir bedömda av läkare.

Vi hoppas att du har fått dina frågor besvarade. Om du har ytterligare funderingar eller andra frågor så är du givetvis välkommen igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter