Fråga Om Va Kan Men Göra

hej jag är en kille på 26 år och jag är så intsera och ha ny kompisar men jag bli blyg nar jag träffa ny folk och jag vet inte varför och jag har dåligtsjälvtroende fins nån hjälp eler behandlig får mitt problem ? kanske öcskså jag har social forbi

tony

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att detta kan kännas besvärande för dig. Du berättar att du är intresserad av att skaffa nya vänner men som vi förstår dig känner du dig begränsad i möten med nya människor på grund av att du blir blyg och har dåligt självförtroende. Det är bra att du har vänt dig hit för att se vad det finns för hjälp att få.

Vi har nyligen fått en frågeställning angående social fobi, och kommer därför att återge en del av den information som vi lämnade då. Vi vill dock poängtera att social fobi och blyghet inte ska förväxlas. Att man är blyg som person är inte detsamma som att man lider av social fobi.

Social fobi är dock ett relativt vanligt tillstånd. Typiska symtom är att känna ångest och rädsla inför att möta nya människor, och att man har svårt att hantera det. En vanlig reaktion när man utsätts för en situation som man upplever stressfylld och jobbig är att man försöker att undvika den. Risken med det är att man till slut kan komma att isolera sig och avstå från allt fler sociala sammanhang.

Det är många som tycker att det är jobbigt att stå i centrum och få uppmärksamhet riktad mot sig. Att ta kontakt med nya människor kan för många skapa en oro och rädsla för att inte bli omtyckt.

För att stärka sitt självförtroende kan det vara bra att börja göra saker som man inte skulle ha gjort eller vågat tidigare. Det kan vara små, små saker i sin vardag som man provar sig på för att börja utmana sig själv. Det kan vara ett steg mot ett bättre självförtroende.

Du frågar efter behandling. Det finns behandling att få, såväl samtalsterapi som mediciner. När det handlar om att behandla social fobi används i många fall kognitiv beteendeterapi (KBT). Med hjälp av denna typ av terapi så tränas man i att utsätta sig för de typer av situationer som utlöser besvären.

Vi skulle rekommendera dig att ta kontakt med din vårdcentral och berätta om dina problem. Flera av vårdcentralerna har psykologer som arbetar där och i de fall det saknas så kan man få en remiss. Under nedanstående länk hittar du kontaktuppgifter till vårdcentraler i Malmö:

http://www.1177.se/S...203580489042907

Genom att ta kontakt med oss tycker vi att du redan är på rätt väg. Tänk också på att du inte är ensam om att känna som du gör. Det är många som känner likadant som du, men oftast är det inget som syns utåt.

Hoppas att vi har gett dig lite vägledning. Du får gärna höra av dig igen om du har ytterligare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter