Varför Får Hon Ingen Hjälp?

Hej!

Min syster mår psykiskt dåligt men får inte den hjälpen hon behöver, dom ger henne mediciner som gör att hon är helt väck. Hon har även sparat tabletter som hon sen har tagit på en och samma gång vilket har resulterats i att hon fått magpumpas på akuten. Ska hon behöva ta sitt liv innan någon vaknar!!!!!! Varför gör kommunen inget åt de???? Varför skära ner på alla psykmottagningar så att alla får gå till ett och samma ställe???? Finns ingen i Trelleborg eller lund utan bara i Malmö!

Emma

Kommentarer

Hej!

Jag förstår att du är mycket bekymrad över din systers hälsa och att hon mår mycket dåligt. Det kommer ibland frågor om att en älskad anhörig inte mår bra och där man är missnöjd och arg för att man ser sin anhörig må sämre.
En myndighet som man kan lämna synpunkter och klagomål till är patientnämnden, som ibland kallas förtroendenämnd.

Nämnden ska finnas i alla landsting för att ta emot klagomål och synpunkter på bland annat bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor och vårdgaranti. I nämnden sitter politiker medan det är tjänstemän som handlägger klagomålen.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig dit med frågor eller klagomål.
Man kan både ringa och skicka in skriftliga klagomål till patientnämnden. Tjänstemännen ser till att få klagomålen utredda eller att rätt instans kopplas in.
Patientnämnden har inte befogenheter att avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte. Det är i stället en fråga för verksamhetsansvariga eller myndigheter som Socialstyrelsen.
Du kan nå Patientnämnden via tel 040-675 30 00 eller via på landstingens egen webbplats:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Patientnamnden/

Hoppas detta kan vara till hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter