D.I.D.

Hej!
Vilken hjälp i Malmö finns att få för personer som har d.i.d. (dissociative identity disorder) efter övergrepp i barndomen och obehandlad PTSD? Om man inte har utomeuropeisk bakgrund och kan omfattas av Röda Korsets PTSD-team? Primärvården erbjuder endast KBT - vilket är direkt skadligt.

M

Kommentarer

Hej!

Vi har inte lyckats hitta någon information om behandling av Dissociative Identity Disorder inom vårt område som är sociala frågor. Socialtjänsten erbjuder inte den här typen av insatser då det anses tillhöra sjukvårdens område.

Du bör nog i första hand kontakta din vårdcentral och undersöka möjligheten att få annan typ av behandling än KBT. Eller vänd dig direkt till öppenvårdspsykiatrin i Malmö för mer information. Du når dem på telefonnummer 040 – 33 10 00.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter