Hjälp

Hej!
Min partner vill skiljas. Vi har 2 barn ihop. Jag mår väldigt dåligt. Behöver prata med någon kurator eller psykolog. Vart vänder jag mig?

Nyskild

Kommentarer

Hej!

Det är sällan en lätt sak att skiljas åt, särskilt inte om man har barn. En del känner att vänner och familj räcker som stöd och en del har behov av samtal av mera professionell karaktär.

Man kan vända sig till sin vårdcentral, där brukar finnas kurator eller psykolog anställda som kan erbjuda stödsamtal. Vissa arbetsgivare erbjuder företagshälsovård för sina anställda.

Ett annat alternativ kan vara att vända sig till en privat psykolog eller psykoterapeut. Tyvärr är detta ganska dyrt.

Vi hoppas att du får stöd i din situation och att du hittar en lösning som du känner dig nöjd med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Man kan också vända sig till familjerådgivningen för att få samtalshjälp, individuellt eller ihop med den andre partnern. Hjälpen består i att bearbeta det som hänt och för att kunna göra skilsmässan så bra som möjligt för alla inblandade.

Det är tufft men det blir bättre! Första året är värst!!!

Hej!
Tack för ditt inlägg.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter