Vart Ska Jag Vända Mig

Hej! Jag har under några år inte jobbat för pengar i mer än ett par månader i taget, då jag annars rest och volontärjobbat. I höstas började jag jobba men fick avbryta pga av panikångestattacker. Panikångesten har blivit värre och jag tror inte att jag skulle klara av att jobba om jag försökte igen. Jag undrar nu vart jag ska börja ta kontakt med systemet. Jag har varit hos vårdcentralen som skulle kontakta mig. Hur ska jag göra för att se om jag kan bli sjukskriven? Vad finns det annars för alternativ för ekonomiskt bidrag när jag inte jobbat så mycket för pengar?

Allt gott, Sara

Sara

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du har skaffat dig mycke erfarenhet och förhoppningsvis fått många positiva upplevelser på dina resor och när du arbetat som volontär.

För att du ska kunna få behandling för din panikångest så tror vi att du har börjat helt rätt när du har kontaktat din vårdcentral.

Det finns både medicinsk och psykologisk behandling av panikångest.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är mycket vanligt vid behandling av ångest.

Enligt socialstyrelsens riktlinjer från år 2010 ska paniksyndrom i första hand behandlas med kognitiv beteendeterapi i andra hand med antidepressiva läkemedel, och i tredje hand med internetterapi.

Om du skulle bli sjukskriv pga. av din panikångest så kommer du ha rätt till sjukpenning från försäkringskassan.

SGI (sjukpenninggrundande inkomst) fastställs av försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.

Om du inte blir sjukskriven så kan du anmäla dig till arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsersättning finns i två former. En form är inkomstrelaterad ersättning.Den andra formen är grundbelopp. Den som inte är med i en a-kassa kan få grundbeloppet. Den som inte har varit med i a-kassan tillräckligt länge kan också få grundbeloppet. Du ska ha fyllt tjugo år och uppfylla arbetsförmedlingens krav, att stå till arbetsmarknadens förfogande, för att få grundbeloppet.

Om du får en låg eller ingen ersättning från försäkringskassan respektive arbetsförmedlingen kan du vända dig till socialtjänsten för att där ansöka om försörjningsstöd.

Du kan ringa till Malmö stads telefonväxel 34 10 00 så hjälper de dig att komma till rätt stadsdel.

Vi hoppas att du får den hjälp som du behöver.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter