Behandlingshem

Hej jag undrar hur sjuk man måste vara för att få komma till ett behandlingshem?Jag har depression,asperger,ångest och fobier och är trött på den dåliga hjälpen man får och på hur lång tid det tar för dom att ordna hjälpen.

behandlingshem

Kommentarer

Hej!

Vi har tyvärr inga möjligheter att besvara frågor via mail. Vi besvarar din fråga här på forumet och vi har redigerat din fråga så att du är anonym.

Det låter som du har en besvärlig situation just nu, vi tycker det är bra att du försöker hitta hjälp för att du ska kunna må bättre.

Vi är osäkra på vilken form av behandlingshem du menar och vilken myndighet du har vänt dig till för att ansöka om denna behandling. Det är därför svårt att svara på din fråga hur sjuk man måste vara för att komma på behandling och även din fråga om hur lång tid det tar för dem att ordna hjälpen.

Aspergers syndrom ingår i en lag som heter LSS. Det innebär att man kan ha rätt till olika sorters stöd. Exempelvis kan man ha rätt till en resursperson som kan hjälpa dig att söka jobb eller hitta boende som passar. Man kan även få hjälp i kontakt med myndigheter såsom exempelvis socialtjänst och sjukvård.

När man är under 18 år är det vuxnas ansvar att se till att man får det man behöver, men om man själv har frågor eller vill ha hjälp kan man ta kontakt med skolhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Om man är över 18 år och vill ha en utredning kan man kontakta en vuxenpsykiatrisk mottagning.

I Malmö finns nedanstående öppenvårdsmottagningar:

Öppenvårdsmottagning – Drottninggatan 1 D.

Telefon: 040-33 53 00

Öppenvårdsmottagning – Fosievägen 15

Telefon: 040-33 26 15

Vänligen

Soctanterna

Soctanter