Asberger Hjälp

Misstänker att en person i närheten har asperberg och mår mycket dåligt, isolerad deprission. Har många tecken på asberger checklista. Personen är väldigt intelligent men verkar ha det svårt med vardagliga saker hygien städa det sociala osv vilket ger bråk problem oro och ångest för peronen och peronerna omkring! Den unge vuxna bor hemma och det är en last för föräldrarna, de mår dåligt bråkar mycket har oliak åsikter om vad som är fel lösning mm. Tror de förnekar vad de handlar om /vet inte vad de ska göra eller inte har kraft att ta tag i det.

Vad finns det för hjälp att få? fördelar och nackdelar med diagnos? hur ska de gå till väga? hur kan man stötta som känner familjen? Hur kan de få familjen att fungera ihop Är familjerådgivning ett val???? Senare boende till den unge vuxna enligt LSS?

Snälla hjälp psykisk sjukdom är så stigamatiserande och svårt att prata om!! alla bara håller det inom sig!

ständigt orolig

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du känner dig frustrerad och villrådig när du ser att dina bekanta har det besvärligt. Det är svårt att veta hur personerna kommer att reagera om du skulle berätta för dem hur du ser på situationen.

Du har helt rätt att det ofta är svåra frågor att prata om men vi tror att det är bättre att du försöker prata om problemen både för deras skull men även för din egen skull, ofta är det en process och det kan ta lite tid innan man vågar ta dom fösta stegen till förändring.

Det finns ett en stor spännvidd för de som har Aspergers syndrom det kan se väldigt olika ut från person till person. Många är mycket välfungerande och klarar sig på egen hand både med arbete och boende medan andra har behov av mer stöd och andra insatser.

Personer som diagnostiserats med Aspergers syndrom kan beviljas stöd med hjälp av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det innebär att man kan ha rätt till olika sorters stöd. Exempelvis kan man ha rätt till en resursperson som kan hjälpa till att söka jobb eller hitta boende som passar. Man kan även få hjälp i kontakt med myndigheter såsom exempelvis socialtjänst och sjukvård.

När man är under 18 år är det vuxnas ansvar att se till att man får det man behöver, men om man själv har frågor eller vill ha hjälp kan man ta kontakt med skolhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Om man är över 18 år och vill ha en utredning kan man kontakta en vuxenpsykiatrisk mottagning. I Malmö finns nedanstående öppenvårdsmottagningar:

Öppenvårdsmottagning – Drottninggatan 1 D. Telefon: 040-33 53 00

Öppenvårdsmottagning – Fosievägen 15.Telefon: 040-33 26 15

Man kan bli överrumplad av att få besked om diagnosen Aspergers syndrom. Till en början kanske man reagerar genom att förneka och låtsas som att det inte har hänt. När man är i tonåren kan det kännas extra svårt att få veta att man har en funktionsnedsättning, då tonåren är en period då man söker och formar sin identitet. Man vill helst vara som alla andra och därför kan det vara svårt att i den åldern acceptera en diagnos.

Även om det till en början känns svårt och tungt, finns det många som tycker att det snarast är en lättnad att få en diagnos. Det sätter ord på och förklarar de svårigheter man upplevt och upplever.

Det kan vara bra att ta sig tid att gå igenom beskedet, läsa på om funktionsnedsättningen och gärna prata med någon som man litar på.

En del som har Aspergers syndrom kan bo på egen hand när de flyttar hemifrån, men behoven varierar och en del kan behöva ha stöd i hemmet med praktiska sysslor någon eller några gånger i veckan, så kallat boendestöd, man kan ansöka om boendestöd via kommunens biståndshandläggare. Vissa kan ha behov av till exempel gruppbostäder och serviceboende där man bor i egen lägenhet men har tillgång till stöd från personal i samma hus.

Du frågar om familjerådgivning kan vara ett alternativ för familjen, vi tycker att familjen kan kontakta individ och familjeomsorgen i den statsdel där de bor för att få information om vilka resurser och eventuella verksamheter som finns för familjer som befinner sig i denna situation.

Vi hoppas att du fått svar på dina funderingar och frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter