Psykisk Hälsa Och Rätt Till Tandvård?

Är anhörig och undrar följande:
Vad kan man göra om en nära anhörig mår psykiskt dåligt utan att denne inser det. Personen tar inte hand om sin hygien längre, har inga pengar kvar till mat, hygienartiklar. Personen betalar hyra och andra räkningar samt betalar ner till kronofogden. Personen vill inte ha god man frivilligt. Den äter frukost
På stadsmissionen varje morgon utöver det har personen inga pengar till mat. Personen har haft tandprotes som gått sönder och har vakt utan tänder i 7 månader nu. Finns ingen garanti på protes kvar. Personen har fått uppskov till kronofogden för att kunna betala 1000kr för tandvård efter en betalningsplan via tandläkare och fått kostnadsförslag samt haft kontakt med försäkringskassan. Tandläkaren säger att personen har rätt tillsatt söka socialbidrag för tandvård, dock har personen haft kontakt med sociala vid kontoret där denne bor och inte fått ngn hjälp. Har anhörig med minimum att leva för utan tänder samt mat rätt till socialbidrag till ny tandprotes. Samt hur gör jag som anhörig när en människa är i psykisk ohälsa och inte kan ta hand om sig skälv men inte inser det skälv pga psykisk sjukdom.

ABC

Kommentarer

Hej.

Vi förstår att det måste kännas frusterande att se en nära anhörig far illa. Du skriver att han inte har någon självinsikt och det gör ju situationen än mer komplicerad. Utgångspunkten i den Svenska lagstiftningen är att även om man är sjuk så har man rätt att bestämma över sitt liv.

En möjlighet att få hjälp och stöd kan vara att ansöka om en god man men du skriver att personen ställer sig negativ till att få den form av hjälp. Om han skulle ändra sig så vänder han sig själv, eller en nära anhörig, till överförmyndaren i kommunen. Att ha en God man är en frivillig åtgärd där godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran.

Om en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv eller det han eller hon gör, kan tingsrätten utse en förvaltare. Det kan till exempel gälla en person som har ett omdömeslöst ekonomiskt beteende och därför inte kan ta ansvar för sina egna angelägenheter. Tingsrätten kan då utse en förvaltare , om det inte räcker att utse en god man eller om behovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Läkarintyg krävs.

Vi förstår att du har svårt att få din anhörig att lyssna på dig. Om din anhörig har kontakt med en vårdcentral kan kanske en möjlighet vara att du pratar med distriktsköterskan och berättar om din anhöriges situation så kan hon kanske göra ett hembesök eller kalla honom till vårdcentralen, många gånger så kan det vara lättare för sjukvårdpersonal att nå fram och skapa en kontakt med en patient.

När det gäller tandvården så låter det som om personen ifråga har en egen inkomst och hade kunnat betala tandvården själv om det inte hade varit för kronofogdeskulden. Man har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd för att få sin rätt prövad, men det är inte säkert att rätt föreligger under dom här förutsättningarna. Socialtjänsten kommer att pröva om behovet hade kunnat tillgodoses på annat sätt t.ex. genom att be om uppskov från Kronofogden.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter