Barn Och Barnbarn Mår Dåligt

Min syster har ett bekymmer. Hon har en dotter, som är psykiskt sjuk, vet ej vad då dottern inte har insikt i detta, utan anser att hennes dåliga mående beror på alla andra runt henne. Hon kräver mycket av sin omgivning, speciellt sin mamma (min syster) och är mycket elak då någon säger nej till hennes krav. Hon har två barn, 11 och 13 år gamla, som ju drabbas och mår dåligt. Min syster har gjort en anmälan till soc, som dock inte gjorde någon utredning, då barnens pappa har ensam vårdnad om barnen och han vill inte att barnen ska genomgå en jobbig utredning till. De har redan gått genom en utredning vid en vårdnadstvist mellan föräldrarna.
Hur kan min syster gå vidare för att dottern ska få vård och må bättre, vilket skulle leda till att hennes barn också skulle må bättre. Dottern och hennes f.d. sambo har idag ingen kontakt med varandra. Barnen vistas varannan vecka hos mamma resp. pappa.

Bekymrad syster/moster

Kommentarer

Hej!

Det är bra att din systers barn och barnbarn har ett socialt nätverk som engagerar sig för att de ska ha det bra.

Huvudsakligen är det vården som kan hjälpa din systerdotter till bättre hälsa. Att din systerdotter saknar sjukdomsinsikt är dock ett problem, då det är hon själv som måste efterfråga denna vård. Kanske skulle din systerdotter tycka att det var lättare att ta kontakt med en kurator på vårdcentralen än en läkare? En sådan professionell konsultation skulle kunna leda till att din syster får insikt om sina hälsoproblem, och söker sig vidare i vårdkedjan.

Annan möjlighet tänker vi skulle kunna vara att kontakta Nationella Hjälplinjens Telefonjour på telefon 020 22 00 60. De erbjuder hjälp till människor i kris. Man kan ringa för egen del eller som i ditt fall om man är orolig för någon i sin närhet. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Du kan även gå in på Nationella Hjälplinjens hemsida och ställa frågor.

Vad vi förstår av det du skriver, så är pappan till barnen ensam vårdnadshavare. Som vårdnadshavare har man ansvar för att skydda sina barn. Om barnens far har eller får information om att barnen inte har det bra hos sin mamma pga. av hennes sjukdom och bristande insikt, så kan han agera för att barnen inte ska fara illa.

Utifrån vad du uppger så tror vi precis som du att din systers barnbarn skulle må bättre om din systerdotter fick hjälp och stöd. Vad gäller din systers barnbarn så är det viktigt att ni som står barnen nära pratar med barnen om hur de mår och hur de har det.

Anser ni att det kommer fram ny information som gör er oroliga, och som ni misstänker att Socialtjänsten inte har tagit del av, så finns möjligheten att anmäla till Socialtjänsten igen. Socialtjänsten bedömer utifrån den nya informationen, om det ska öppnas en utredning igen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter