Om Man Funderar På Behandling

Postat: 2007-10-09 15:06

Det finns en massa olika behandlingar för drogberoende.Och det kan vara ide att kolla lite om vad för sorts behandling som erbjuds på olika ställen.Det går säkert att få information om av soc när man söker hjälp för sitt drogberoende. Det kan vara större chans att lyckas om man känner att det verkar ok för en själv.Även om det finns begränsade resurser så
tror jag att man kan ha olika möjligheter.Man kan ju höra sej för med de som har hand om det

Åsa