Lvm Ärende

Postat: 2009-05-07 12:33

Hej.
Om jag skulle ansöka om vård och behandling enligt LVM hos min handl'ggare på soc, hur skulle då min handläggare gå tillväga för att fatta det besultet?
Öppenvården har redan beprövats och fungerar inte för den rörande personen. Vilka kontakter bör tas med inblandade och hur lång tid kan man få vänta på ett sådant beslut om man ansöker om LVM själv? Vad är personens rättigheter för att få det bästa stödet i rehabiliteringen?
/Anhörig...

Gäst

Kommentarer

Postat: 2009-05-18 15:21

Hej

Missbruk är inte bara något som drabbar den enskilde missbrukaren utan även dess anhöriga. Det är svårt att se en person som man bryr sig om inte ta hand om sig själv. Som anhörig kan du vända dig till socialtjänsten och göra en LVM anmälan om det finns grund för det.

En person kan inte frivilligt ansöka om LVM, då detta är en tvångslagstiftning som endast används i de fall då personen emotsätter sig vård på frivillig väg. Om en person önskar hjälp med sitt missbruk ska denne ta kontakt med socialtjänsten i den kommun personen tillhör. Det öppnas då en utredning enl Socialtjänstlagen som ska mynna ut i ett beslut. Om man är missnöjd med beslutet kan detta överklagas till Länsrätten.

LVM står för Lagen av vård av missbrukare i vissa fall. LVM är en tvångslagsstiftning som syftar till att bryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. För att ett LVM ska komma tillstånd ska vissa kriterier vara uppfyllda. Först och främst ska personen i fråga ställa sig negativ till vård på frivillig basis. Vidare ska personen utsätta sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara. Vidare ska personen löpa en stor risk att förstöra sitt eget liv och kan befaras att allvarligt skada sig själv eller andra.

Det är socialtjänsten via politikerna i kommunens socialnämnd som beslutar om LVM vård och därefter ansöker om fastställande av vården hos Länsrätten. Socialtjänsten kan ta ett LVM med omedelbar verkan i de fall där tvångsvård ej kan vänta på att länsrätten ska ta beslut.

En LVM anmälan görs till socialtjänsten, av myndigheter som kommer i kontakt med missbrukare tex sjukvård eller polis. En LVM anmälan kan också göras av anhörig till en missbrukare och även initieras av en socialsekreterare. En läkarundersökning ska ligga till grund för en LVM bedömning i de fall det är möjligt.

LVM vård inleds alltid på en så kallad SIS institution (Statens institutionsstyrelse). Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått och en LVM vård kan pågå högst sex månader. Dock ska frivillig vård erbjudas inom det snaraste i det fall det är lämpligt.

Vi vill än en gång poängtera att LVM används i akuta lägen då ingen annan vård går att tillämpa.

Du är välkommen att återkomma om du skulle ha några fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Heej

Jag undrar om ett omdelelbart omhändertagande av LVM kan överklagas?
Tacksam för snabbt svar

Hej

När socialnämnden tar beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM ska detta beslutet läggas fram till Förvaltningsrätten senast dagen efter och utan dröjsmål. I samband med att denna ansökan inkommer till Förvaltningsrätten får klienten en advokat som ska föra dess talan. Den omhändertagna ska få möjlighet att ta del av handlingarna och kan därefter yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid.

När ansökan om ett omedelbart omhändertagande inkommer till Förvaltningsrätten så kan detta beslut överklagas. Det är Förvaltningsrätten som tar beslut att fastställa eller avslå socialnämndens ansökan. Om det inte finns skäl för det omedelbara omhändertagandet skall rätten genast upphäva beslutet.

Om Förvaltningsrätten fastställer beslutet kan klienten överklaga beslutet till Kammarätten.
Det står i förvaltningsrättens dom inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska överklaga. I överklagandet ska du skriva vad du är missnöjd med i förvaltningsrättens dom, och på vilket sätt du vill att den ska ändras. Du ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej. efter många års försök att få en närstående till mig men utan resultat i förhoppnig om att få svar. de gånger hon varit i kontakt med vården har hon brytit från behandling, återgått till sitt missbruk och hamnat ännu mer snett. när man pratar med henne och föreslår vård ignorerar hon det. hon är 22 år, hemlös, prostituerad heroinist och blandmissbrukare. var och varannan dag ringer hon ochberättar att hon ska sova ute, att hon är jagad eller har blivit brutals misshandlad av sin hallick eller någon av sina dryga tjugo år äldre "pojkvänner". hon har redan tidigt i livet försökt ta sitt liv och säger ofta att hon inte bryr sig om hon lever och att det vore bättre om hon dör. att få henne med sig till en läkare är omöjligt, tider existerar inte och hon har ingen som helst koll på vad hon ska eller inte. jag har lyckats hålla kontakt med henne och har även pratat med e nav alla män hon trffar. nu är hon dessutom försvunnen. jag vet att sånt händer ofta i missbrukar kretsar och att hon säkert dyker upp om någon dag eller två. men om hon inte får hjälp kommer hon vara död inom en snar framtid. antingen för att hon tagit en överdos, blivit misshandlad till döds , eller begått självmord. hon har missbrukat och åkt in och ur hem sedan hon var i 12 års åldern. hur får jag henne in på LVM så att hon kan få den hjälp hon behöver för att skapa ett liv? vad krävs och var vänder man sig? jag kan inte bara låta henne dö, snälla hjälp mig. tacksam för snabbt svar då jag är i verklig oro för hennes liv!

Hej

Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även anhöriga och närstående riskerar att fara väldigt illa. Det är svårt att stå bredvid och se en person som man bryr sig om agera som att hon inte vill leva längre. Att hon nu även är försvunnen ökar självklart oron.

Att det är vanligt att missbrukare försvinner gör det inte mindre allvarligt. Det är ju ändå viktigt att någon faktiskt saknar henne och om du är orolig så kan du kontakta polisen på 112. Sedan är det upp till dem att avgöra om de ska gå vidare med anmälan eller inte.

Det måste vara oerhört jobbigt för dig att få samtal då du får veta att hon råkar illa ut men har svårt att göra något åt det. Att du ändå håller kontakten med henne och engagerar dig i hennes liv visar att du är en stark person som ställer upp och gör allt i din makt för att rädda hennes liv.

Alla kan vi behöva hjälp och få prata av oss ibland. Vi skulle vilja tipsa dig om Öppenvårdshuset Gustav som bland annat riktar sig till anhöriga till missbrukare över 18 år. De vänder sig till missbrukare och anhöriga som bor i Malmö och de erbjuder information och rådgivning, stödsamtal, behandling och terapi enskilt eller i grupp. Kontakten med Öppenvårdshuset Gustav är kostnadsfri. På länken nedan kan du läsa mer om dem:

https://www.malmo.se/...set-Gustav.html

Vi förstår att du är väldigt orolig och att du vill veta hur du ska kunna hjälpa denna unga kvinna innan det är försent. När det gäller tvångsomhändertagande så sker detta utifrån Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM). För att ett LVM ska komma tillstånd ska vissa kriterier vara uppfyllda. Först och främst ska personen i fråga ställa sig negativ till vård på frivillig basis. Personen ska också utsätta sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara. Vidare ska personen löpa en stor risk att förstöra sitt eget liv och kan befaras att allvarligt skada sig själv eller andra. Det du beskriver ovan låter som att det skulle kunna vara aktuellt med ett omhändertagande enligt LVM.

Du kan göra en LVM-anmälan avseende kvinnan till socialtjänsten. Ett tips är att skriva ner din anmälan och att du där berättar om kvinnans situation och att du anser att hon är i stort behov av hjälp, men att hon inte klarar av att skaffa den på egen hand. Därefter skickar du din anmälan till den socialförvaltning som kvinnan tillhör. För att få adressen dit så kan du ringa Malmö Stads växel på 040- 34 10 00. Du kan självklart även kontakta socialtjänsten via telefon. Numret är detsamma som ovan och du ber att få bli kopplad till de som arbetar med missbruksfrågor i den stadsdel där kvinnan bor.

När LVM-anmälan kommer in tar socialsekreteraren ställning till om en LVM-utredning ska öppnas eller ej. Om kvinnan inte på frivillig väg vill ha någon form av behandling eller om tidigare erfarenheter har visat att frivillig vård inte har fungerat, kan tvångsvård komma i ifråga. Innan det beslutas om tvångsvård genomgår klienten alltid en läkarundersökning där läkarintyget utgör en del i bedömningen kring om klienten ska omhändertas eller inte.

Om hon ändå skulle vara mottaglig för hjälp och stöd så kan även hon vända sig till Öppenvårdshuset Gustav. Hon kan också vända sig till Kompetenscenter Prostitution som arbetar med rådgivning och hjälpinsatser för personer som säljer och köper sexuella tjänster av olika slag.

https://ukare och att han blivit psykiskt sjuk pga de. Jag hoppas att dom får igenom detta. Han har behandlat mig väldigt illa och sätter sig själv i mer och mer problem hela tiden. Tacksam för svar!

Hej!

Det är inte lätt att veta hur ett avgörande i förvaltningsrätten kommer att bli. Den utredning och ansökan som socialtjänsten har gjort när det gäller din mans behov av vård för sitt missbruk ligger till grund för rättens ställningstagande, liksom vad din man anför om sitt behov.

Sverige och svenska myndigheter är mycket restriktiva med att använda de tvångslagar som faktiskt finns, så även när det gäller vård för missbrukbrukare. Är man som missbrukare villig att ta emot frivillig vård och behandling går detta före tvångsvård (LVM). På vilka skäl som en enskild kan komma att få vård enligt LVM finns att läsa i 4 § LVM.

Även om den enskilde uppger sig vara villig till frivillig vård, kan det finnas undantag, och det är när den enskilde vid flera upprepade tillfällen tidigare sagt sig vara intresserad av frivillig vård, men sedan inte fullföljt den. Socialtjänsten kan då ifrågasätta trovärdigheten i den enskildes förmåga att på frivillig väg komma ifrån sitt missbruk.

Tyvärr kan vi inte svara på din fråga om hur stor chans socialtjänsten har i att få igenom sin ansökan om LVM-vård för din man i förvaltningsrätten, men vi hoppas att ni får den hjälp som ni behöver för att ni ska få förutsättningar för en bra framtid.

Vänligen

Soctanterna

Hej, min dotters pappa missbrukar kokain dagligen ca 2 veckor i taget året om i flera år. Han dricker på ett alkoholistiskt sätt. Jag mår dåligt i kontakt med honom pga att han ljuger, beter sug hotfullt och aggressivt. Han nekar till beroende och att han har problem. Han arbetar mkt och har aldrig pengar. Kan jag begära lvm? Pga att det är negativt för barnet och att jag känner mig rädd. Han försvinner några dagar för att sen kräva att få träffa barnet. Känner mig rädd för honom och för barnets skull.

Hej.

Det verkar som att du befinner dig i en både besvärlig och obehaglig situation. Vår första fundering är hur din dotter har det när hon har umgänge med sin pappa. Du skriver att han missbrukar droger och är både hotfull och aggressiv.

Om du vill ha en förändring när det gäller vårdnaden så kan du ansöka om ensam vårdnad, då vänder du dig till Tingsrätten i Malmö som har Tel 040 35 30 00.

Du frågar om du kan begära LVM. Om man är orolig för att en person befinner sig i ett missbruk som utgör en allvarlig fara för hans liv och om personen själv inte har insikt eller förmåga att bryta sitt missbruk så kan man göra en anmälan till socialtjänsten som då gör en bedömning om en utredning ska inledas.

Om du känner dig hotad av din f.d. man så kan du göra en anmälan till polisen.

Om du vill ha någon att samtala och rådgöra med så kan du vända dig till Kriscentrums samtalsmottagning som erbjuder kostnadsfri rådgivning, stöd, krisbearbetning och behandling för dem som lever eller har levt i en destruktiv relation där våld förekommit eller där det finns risk för våld. Du når dem på Tel 040 97 06 07.

Vänligen.

Soctanterna.

Hej!

Vi är inte säkra på att vi kan besvara din fråga. Är det en fastställd dom eller ett överklagande?

Det är socialtjänsten via politikerna i kommunens socialnämnd som beslutar om LVM vård och därefter ansöker om fastställande av vården hos Förvaltningsrätten. Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått och en LVM vård kan pågå högst sex månader. Dock ska frivillig vård erbjudas inom det snaraste i det fall det är lämpligt.

När ansökan inkommer till Förvaltningsrätten får din dotter en advokat som ska föra hennes talan. Din dotter ska få möjlighet att ta del av handlingarna och kan därefter yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid.

Det är Förvaltningsrätten som tar beslut att fastställa eller avslå socialnämndens ansökan. Om det inte finns skäl för det omedelbara omhändertagandet skall rätten genast upphäva beslutet.

Om Förvaltningsrätten fastställer beslutet kan man överklaga beslutet med hjälp av sin advokat.

Hur lång tid det tar innan Förvaltningsrätten fattar beslut kan vi inte svara på. Ett tips är att ringa dem och fråga. Förvaltningsrätten i Malmö har telefon 040-35 35 00.

Vänligen

Soctanterna

Hej, har en son på 22 som är missbrukare av både tabletter och narkotika. Han har haft en haschpsykos och även tagit en överdos av tramadol, detta var 2013. Han slutade med all sin psykmedicin i februari 2014 och mot förmodan fungerade det men har förståt men inte märkt att han missbrukat "något" under denna tid. Är observant och har "jagat" honom men har ändå inte märkt av hans missbruk och då är det illa när man kan dölja och bortförklara, då är man uträknande missbrukare och sen augusti har det tagit helt nya propositioner, kom på honom med en klump amfetamin som jag avtvingade honom och som han till slut gav mig, sen har han köpt för dyra pengar och även varit skuldsatt och sålt av sina kära ägodelar för att få ihop till skulden, köpt något knark som jag ännu ej fått analyserat (hittat rester). Måste få hjälp med honom men enligt honom själv är det inga problem, lever i förnekelse men han sover inte, sköter Inte sin tandhygien men duschar ofta, äter inte, kräker upp maten han får i sig, ofrivilligt, röker upp till 4 askar ciggaretter om dagen, vankar av och an och smäller med dörrarna när han går ut å röker och han hinner inte släcka en förrän han tänder på nästa, så sjukt, han stör oss andra, han går i skolan men har inte varit där mer än ett par gånger sen det började, om han sover gör han det på dagen, ingen får någon ro, får gömma nästan allt. Vet inte om det är en ny psykos av amfetaminet eller det är missbruket som gör det. Jag och min andra son håller på att gå under, han måste få hjälp men vet inte om det är psyk eller ett Lvm jag ska söka. Han har varit tvångsinlagd på psyk då jag ringt dit 2011 och även varit inlagd självmant några gånger till pga ångest men i detta läget känns psyk mer som en förvaring, han måste få aktiv hjälp att bli av med sitt missbruk, han vill inte ha det så här men samtidigt vill han inte ge upp de där rusen. Var finns Lvm-hemmen, var hamnar de om man söker detta, vill ju ha möjlighet att besöka honom, trots allt är det ens barn. Rådlös och rådvill men har alltid försökt göra det bästa och det har antagligen bara gjort det värre, man är själv så duktigt medberoende och nu orkar ingen med det mer. Hur gör jag, jag gråter inombords av hur det blivit, precis som alla andra anhöriga.

Hej!

Har man barn så är man alltid förälder och vill sina barn deras bästa även när de är vuxna. Att som förälder leva med ett vuxet barn som både har ett missbruk och mår psykiskt dåligt kan inte vara lätt.

Det första vi vill råda dig och din friska son till är att ta hand om er själva i detta och söka hjälp för er skull. En möjlighet för er kan vara att kontakta Öppenvårdshuset Gustav i Malmö som har stödverksamhet till anhöriga där det finns en person med ett missbruk. Du når dem på tel. 040-34 91 90.

Det andra vi vill råda dig till är att göra en orosanmälan till socialtjänsten där ni bor. Berätta om din sons beteende och situation för socialtjänsten, så får de sedan göra en bedömning av om det kan vara aktuellt med vård enligt LVM.

Du frågar var de närmaste LVM-hemmen ligger, enligt vår vetskap i Lund och Höör.

Vad gäller kontakt med psykiatrin så finns det möjlighet att vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om din son p.g.a. psykisk sjukdom är en fara för sig själv och/eller andra. Denna bedömning behöver göras av läkare och enligt vår erfarenhet är det svårt att få vården att göra en sådan bedömning om inte patienten själv tar sig till sjukhuset. Vid en situation där polisen blandas in så kan de med tvång skjutsa en person till sjukhuset för en sådan bedömning, men vi vill ju inte att det ska behöva gå så långt.

I Malmö finns även något som heter DD-mottagningen, där DD står för ”dubbeldiagnos”. Med detta menas att man har problem med såväl missbruk som psykisk ohälsa, vilket verkar stämma väl in på din son. Man kan bli remitterad dit av annan vårdpersonal, men man kan även skriva självremiss. Vi förstår på det du skriver att din son inte är motiverad att söka hjälp, men vi tänker att du kan prata med DD-motagningen om deras erfarenhet av hur man kan göra med personer som inte är motiverade att söka vård. Telefonnumret till mottagningen är 040-337515.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att ni kommer att få adekvat hjälp.

Vänligen

Soctanterna