Lvm Fast Man Vill Gå In På Behandling?

Postat: 2009-06-05 06:46

Hej,
Jag är en tjej på 24 år som har lite problem, eller ganska mycket egentligen. jag har missbrukat heroin sedan jag var 15 och fått rätt många lvm-anmälningar genom åren pga detta. För att undvika lvm har jag gått in på behandling flera gånger men alltid stuckit därifrån. nu har jag en "öppen lvm-utredning" då soc har fått in flera lvm anmälningar igen. jag vill sluta, bara det att det är så jävla svårt, men jag vill absolut inte ha lvm. min soc anser att jag ska få lvm nu fast jag är positiv till frivillig behandling eftersom jag har varit det innan och alltid stuckit efter ett tag när jag kommer till behandlingshemmet. kan man verkligen få lvm om man går med på att frivilligt gå in på behandling? Och om man går in på behandlingshem med en öppen lvm-utredning och sen sticker efter en tid, kan man få lvm direkt då?

helen

Kommentarer

Postat: 2009-06-12 09:34

Hej

Vi vill ursäkta att vi inte har besvarat ditt inlägg förrän nu. Du ställler bra frågor. Vi kan aldrig göra en individuell bedömning av ditt ärende men följande gäller generellt:

Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma från sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och han till följd av missbruket: 1)utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara och 2) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller 3) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Vi soctanter kan inte göra en bedömning i ditt enskilda ärende men generellt används LVM när personen utgör en fara för sig själv och andra, riskerar sin egen hälsa och liv och inte går med på frivilliga insatser. Det kan hända som du säger, att man går med på frivilliga insatser, framförallt för att slippa LVM och sedan avviker man från behandlingshemmet. Skulle du sedan på nytt bli aktuell för LVM, kan ditt ord och vilja ifrågasättas, eftersom erfarenheten säger att du har avvikit från frivilliga insatser flera gånger tidigare. Även om socialtjänsten ansöker om LVM, är det Länsrätten som avgör om kriterierna för LVM vård är uppfyllda.

Du kan gå in på behandlingshem med en öppen LVM utredning, dock kan denna inte hållas öppen hur länge som helst. Skulle du avvika från behandlingshemmet görs en bedömning om kriterierna (se ovan) för LVM är uppfyllda och socialsekreteraren fattar beslut om hur man ska gå vidare i ditt ärende. LVM vård har alltid som syfte att motivera personen till att vilja ha behandling för sitt missbruk.

Hoppas att vi besvarat dina frågor, hör av dig igen om du har fler funderingar. Vi vill också önska dig lycka på vägen mot ett drogfritt liv.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter