Myndigt Barn Som Använder Droger

En son i familjen, mamma, pappa och ny sambo behöver hjälp med en myndig son, runt 20, som bor hemma, använder droger, går varken i skolan eller vill arbeta. Har förändrats mentalt stadigt sedan 5 år tillbaka. Har nu ryckiga rörelser, och vi misstänker tyngre droger. Efter stölder i hemmet samt att han är vaken på nätterna och stör oss när vi ska upp och arbeta. Vi behöver akut hjälp från olika instanser och om det går tvångsomhändertagande eftersom det är så destruktivt liv nu.

Vi vill gärna ha länkar till vad samhället kan erbjuda för möjligheter. Vi är nu helt handfallna inför detta. Vi behöver konstruktiv rådgivning för alla inblandade anhöriga samt akut hjälp för att få sonen att ändra sitt beteende.

Carina, sambon

carina

Kommentarer

Hej

Vi förstår att detta är en mycket jobbig situation för alla i er familj och att ni vill att sonen ska få hjälp med sitt drogmissbruk.

Ni kan kontakta socialtjänstens individ och familjeomsorg i den stadsdel där ni bor. Ni ber då att få prata med dem som arbetar med missbruksfrågor. Ni kan då berätta om situationen och hur sonen lever samt om era misstankar och att ni vill att socialtjänsten ska göra ett hembesök hos er för att prata med sonen. Vi kan inte uppge alla insatser som finns i de olika stadsdelarna, i och med att dessa ser olika ut, dock har de flesta stadsdelar kontakter så att sonen kan komma i kontakt med öppenvård eller slutenvård gällande hans missbruk. Ring till Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till den enhet i er stadsdel som arbetar gentemot vuxna med missbruk.

Socialtjänsten arbetar bland annat utifrån socialtjänstlagen samt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Socialtjänstlagen är en lag som bygger på frivillighet och den ska i störta mån användas före tvångslagen LVM. Socialtjänsten kommer, om er son ställer sig positiv till att ta mot hjälp, att öppna en utredning för att klargöra hans behov av stöd och/eller behandling. Tvångsvård kan bara bli aktuellt om sonen nekar till att ta mot frivilliga insatser samt uppfyller de andra kriterierna i lagen för att tvångsvård ska kunna ske. Ni kan läsa mer om LVM här:

https://www.stat-inst.se/sidor-for-studerande/vad-ar-lvm-vard/

eller här:

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880870.htm

I Malmö stad finns även Öppenvårdshuset Gustav, de riktar sig bland annat till missbrukare som vill ha behandling i öppenvård samt till deras anhöriga. Det är kostnadsfritt och ni och sonen kan gå i individuella behandlingssamtal. Ni kan läsa mer om Öppenvårdshuset Gustav, deras verksamhet samt hur ni kommer i kontakt med dem, här:

Soctanter

Jag är Mamma till pojke född -87. Han knarkar, har gjort det länge. Göteborgs social vill inte bekostna hans behandling utanför Götebor inte dår heller, varför ??? Är ha tillräckligt vuxen att få dö i knarkträsket eller måste kommunen spara oavsätt om det betyder hans död ? Jag tror han är hamnat i psykos efter spice och annat, men ingen vill hjälpa ? Och INGEN säger he ller nåt, han är ju vuxen, dom hänvisar tystnadsplikten ! Men han behöver hjälp NU. Kan ni svara om han kan åka i bara nånstans och stanna dit, innan någon tar hans liv. ? Skriven 140725. Han behöver komma bort direkt.

Hej!

Din och din sons situation verkar inte vara lätt, men samtidigt verkar det som att du är en mamma som ställer upp för sin son. Du skriver att din son befinner sig i en psykos och har behov av akut hjälp. Vi uppmanar dig att hjälpa din son till psykiatrins akutmottagning eller till beroendecentrum för en läkarbedömning. Om det föreligger skäl för omedelbart omhändertagande så kommer sjukvården att göra en LVM-anmälan till socialtjänsten i den kommun där din son bor.

Precis som du skriver finns det en stark sekretess inom socialtjänsten, för att skydda den enskilde. Om din son samtycker till att du har insyn i hans ärende hos socialtjänsten kan ni tillsammans lämna in ett medgivande, där din son ger dig rätt att ta del och agera i hans ärende. På så sätt kan du få insyn i vad som händer i din sons ärende.

Om din son vill ansöka om en speciell behandling så kan han uppge för socialtjänsten vilken behandling han är intresserad av. Det är inte alltid så att man som sökande får den behandling som man önskar. Vilken behandling man får är beroende av vad utredningen visar att man har för behov. Om man inte får den behandling man önskar har man rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska i sådana fall lämnas till beslutande socialsekreterare som får ta ställning till om beslutet ska ändras eller stå kvar (i senare fall så skickas det vidare till Förvaltningsrätten för ett avgörande).

Vi hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter