Missbruk

Hej! Jag har lagt märke att min dotter missbrukar, har hittat vitt pulver i hennes jacka. Hon är 17 år. Jag vill veta vilka myndigheter jag kan vända mig till och vilken sorts hjälp kan jag och min dotter får hjälp där. Vilka lagar är det som gäller, för jag känner att jag vill veta vad och vilka rättigheter jag har för mig och min dotter. Vad finns det för övrig hjälp som man kan få. Hade uppskattat snabbt svar!

Helena

Kommentarer

Hej

Vad bra att du har varit så uppmärksam att du ser tecken på att inte allt står rätt till med din dotter. Eftersom hon är sjutton år kommer vi att ge dig hänvisningar till verksamheter som riktar sig till personer i hennes åldersgrupp.

Du kan kontakta individ och familjeomsorgen i din stadsdel och be att få bli kopplad till de som jobbar med barn och ungdomsfrågor. Du kan få prata med en socialsekreterare som arbetar med missbruksfrågor och ungdomar och han eller hon kan ge dig råd och stöd i hur du och din dotter kan gå vidare. Insatserna inom socialtjänsten i Malmös stadsdelar ser olika ut, dock har de flesta stadsdelar kontakter så att din dotter kan komma i kontakt med öppenvård eller slutenvård för att få hjälp med sitt missbruk om utredningen konstaterar att hon är i behov av det.

Du når individ och familjeomsorgen i din stadsdel genom att ringa Malmö stads växel på 040 - 34 10 00.

Socialtjänsten arbetar bland annat utifrån SoL (socialtjänstlagen), LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Socialtjänstlagen är en lag som bygger på frivillighet och den ska i största mån användas före tvångslagarna LVM och LVU. Socialtjänsten kommer, om din dotter ställer sig positiv till att ta emot hjälp, att öppna en utredning för att klargöra hennes behov av stöd och/eller behandling.

Tvångsvård kan bara bli aktuellt om din dotter nekar till att ta mot frivilliga insatser samt uppfyller de andra kriterierna i lagen för att tvångsvård ska kunna ske. Du kan läsa mer om LVU här:

https://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/lagenmedsar...

och om socialtjänstlagen här:

https://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/socialtjans...(sol)

Du skriver att din dotter är 17 år, dock vet vi inte när hon fyller 18 så därför vill vi även ge dig hänvisningar till följande verksamheter.

I Malmö stad finns Öppenvårdshuset Gustav, de riktar sig bland annat till missbrukare över 18 år som vill ha behandling i öppenvård samt till deras anhöriga. Det är kostnadsfritt och ni kan gå i individuella behandlingssamtal. Du kan läsa mer om Öppenvårdshuset Gustav, deras verksamhet samt hur ni kommer i kontakt med dem, här:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Maria Malmö är en öppen mottagning som riktar sig till unga mellan 18-25 som har ett drogmissbruk samt deras anhöriga. Mer information finner du här:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Utöver detta kan du även vända dig till Föräldraföreningen mot narkotika. FMN ser som sin främsta uppgift att med råd och stöd hjälpa familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga. Läs mer här:

https://www.malmo.fmn.nu/hem.aspx

Hoppas att några av våra hänvisningar kan vara till hjälp, annars tveka inte att återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter