Jag Blev Bättre!

Hej!

Jag är en tjugo år gammal student och pluggar flitigt varje dag. För cirka fyra månader sedan började jag få sömnsvårigheter. Jag kunde inte sova och detta ledde till försämrade betyg i skolan. Jag var trött och gick till läkaren, han sa att det är stress och att jag vad tvungen att ta det lugnt. Han påpekade även att han kunde skriva ut hjälp medel för att sova. Detta välkomnades. Men när jag kom hem och letade bland annat upp medicinen på nätet fick jag reda på att det finns andra sätt som är mer "naturliga" än medicinen jag fick utskriven.

Så jag bestämde mig för att forska kring ämnet Cannabis för att se hur det kan hjälpa mig. Fick fram jätte mycket information och kom fram till en slutsats att Cannabis var bättre än den medicin som jag fick utskriven. Mina sömnsvårigheter var fortfarande där och jag försökte hela tiden att stressa ner och ta det lugnt. Men lyckades inte på grund av studierna. Efter cirka två veckors tid var jag helt konstig i huvudet. Jag kunde varken tänka eller äta. Jag gick ner flera kilon och var tvungen att göra något. Mina föräldrar som visserligen inte bor med mig gav mig tips och trick, inget fungerade. Istället köpte jag Cannabis eller rättare sagt Hash. Jag visste inte vad jag skulle göra med det men jag gjorde kladdkaka på det och tog inte alls en stor mängd. Jag måste säga att jag aldrig har sovit så gott som jag gjorde den kvällen. Jag hade inte ont i huvudet dagen efter och jag var pigg och faktiskt glad. Dagen efter bestämde jag mig för att inte bruka Cannabis utan istället bara se om jag kunde sova. Och det gick, jag sov som vanligt och min rutin i vardagen gick tillbaka. Jag har fortfarande Cannabis kvar men tänker inte bruka det då jag inte längre lider utav sömnsvårigheter.

Frågor till ni som är utbildade och intelligenta
Varför är Cannabis olagligt som medicin?
Varför undervisas det inte i skolan att Cannabis inte är så farligt? Jag fick lära mig att alla droger utom alkohol är JÄTTE farligt, gateway drogen och man skulle i princip dö.
Varför kan man åka till Holland och få Cannabis som medicin utskriven och sedan återvända till Sverige och bruka medicinen, lagligt?
Varför ska jag som har använt Cannabis bli klassad som kriminell?
Varför är Alkohol lagligt egentligen? Ger inte alkohol upphov till vålds relaterade händelser? Och vilket väger tyngst?
Varför har vi cannabinoidreceptorer i hjärnan och varför hittar man det överallt i naturen?
Vad ska jag som person göra om jag inte vill använda medicin som på kemisk väg blevit gjorda? Tycker ni det är okej att använda cannabis som medicin? Kan jag utan dåligt samvete bruka cannabis i syfte att bli bättre från sjukdom? Varför ska man behöva använda kemiska medicin istället för en naturlig medicin som funnits i över 3000år?

Min uppfattning!
Min uppfattning av Cannabis är att det inte är så farligt som man vill att vi ska tro. Jag brukar inte längre Cannabis men känner mig ändå dålig eftersom jag utförde en kriminell handling. Det har jag aldrig gjort förut.

Blevbra

Kommentarer

Hej

Det är skönt att höra att du inte längre lider av sömnsvårigheter. Att inte kunna sova kan påverka flera av kroppens grundläggande funktioner negativt. Du skriver att din läkare hade konstaterat stressymptom hos dig och det är viktigt att lyssna till kroppens signaler på stress. Man kan ta igen sömn under helger och ledigheter men effekten håller inte i sig särskilt länge om tempot i ens vardagliga liv är för högt. Det kan vara så att man behöver bryta det mönstret för att komma tillrätta med sömnsvårigheter på lång sikt.

Din läkare har eventuellt informerat dig vidare om sömnsvårigheter och hur kroppen påverkas av stress. Om du ändå vill ha mer information så kan du följa nedanstående länkar:

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/

https://ter de förutsättningar och behov den enskilda patienten har. Receptbelagd medicin är dessutom beprövad och man är beredd på vilka effekter och biverkningar dessa kan ge. Av de vi kan utläsa av din fråga så använde du aldrig medicinen som din läkare hade skrivit ut till dig. Efter en del läsning från din sida så använde du istället cannabis. Det finns mycket skrivet om cannabis, framförallt på internet, och det är inte alltid lätt att urskilja vad som faktiskt är vetenskapligt belagt och vad som är privata åsikter och reflektioner.

Vi förstår att du får funderingar kring hur du på bästa sätt kan få en bra sömn. Vi vet också att vissa använder sig av cannabis för att slappna av samtidigt har det andra konsekvenser som kan påverka en negativt.

Cannabispreparat innehåller 420 kemiska ämnen, varav 60-80 påverkar psyket. Cannabis är fettlösligt vilket betyder att det kan lagras i fettvävnader och kan stanna kvar i kroppen i minst sex veckor. Det som händer då man använt cannabis ett tag är att man efter varje tillfälle hamnar under sitt normala mående. Effekten av detta blir att man använder det för att bli ”normal”. Cannabis kapar topparna på olika funktioner som exempelvis minne, språk, logik och flexibilitet. Detta kan medföra att man inte använder sin fulla tankekapacitet. Det kan bidra till att du har planer som inte blir av eller tankar om saker som ska göras som förblir ogjorda. Cannabis kan leda till depressioner och det kan slå ut andra mediciner som kan vara viktiga i detta skede, exempelvis anti-depressiva mediciner.

Du har många viktiga och intressanta frågor om cannabis och alla är inte helt enkla för oss att svara på då det rör sig om rent medicinska eller juridiska frågor. Vi ska däremot försöka hänvisa dig rätt i dessa fall.

Några av frågorna handlar om den juridiska synen på cannabis. Alltså huruvida det kommer sig att det är olagligt i Sverige och vad dessa beslut beror på. Cannabis är narkotikaklassat i Sverige. Det innebär att det inte är lagligt, oavsett om syftet är att bli bättre från en sjukdom eller bota sömnsvårigheter, det är helt enkelt aldrig okej. Att använda eller inneha cannabis i Sverige är att begå en kriminell handling.

Om du är intresserad av mer information om vad som är aktuellt politiskt så är ett tips att du går in på följande länk:

https://www.sou.gov.se/missbruk/index.htm

Här pågår just nu en utredning som ska ge en samlad översyn av den svenska missbruks- och beroendevården. Utredningen beräknas vara klar i januari, så håll koll på sidan för att få senaste informationen.

Några frågor är av medicinsk karaktär och skulle mer ingående kunna besvaras av någon med specialistkompetens inom det. Vi kan däremot skriva det vi vet om cannabis och dess effekter samt hänvisa dig vidare till ytterligare källor för information.

De vanligaste vetenskapligt belagda effekterna av cannabis är ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani. Detta drabbar framför allt nybörjaranvändare. Andra effekter är försämringar på minne, uppmärksamhet, koncentration samt analys- och planeringsförmåga. Att använda cannabis dagligen under längre tid kan, förutom beroendeutveckling, ge bland annat nedstämdhet och depression.

Både cannabis och alkohol kan leda till stora skadeverkningar och negativa konsekvenser för den enskilde, familjen och samhället, och båda preparaten kan leda till ett beroende. Det är svårt att objektivt jämföra och säga att en drog är farligare än en annan. De som hävdar att alkohol är farligare än cannabis brukar mena att det är fler människor som dör av alkohol än av cannabis och trots det så är det tillåtet att dricka alkohol. Att fler skadas av att dricka alkohol kan ha sin förklaring i att det är många fler i Sverige som gör detta än som använder cannabis. Det finns dessutom fler statistiska underlag att dra slutsatser ifrån när det gäller skadors koppling till alkohol. Detta eftersom alkohol, till skillnad från cannabis, är lagligt i Sverige. Om fler människor använde cannabis skulle sannolikt även antalet skador och problem orsakade av detta öka eftersom preparatet i hög grad påverkar den psykiska hälsan.

På nedanstående länk finns mer fakta om cannabis:

https://www.can.se/Drogfakta/Cannabis

Om du vill ha ytterligare information och fakta så kan du gå in på:

https://www.drugsmart.com/cms/artikel/kampanjsite

Här finns fakta samt frågor och svar om cannabis. Du kan också ställa dina egna frågor till deras experter.

För ännu mer information gå in på:

https://nska effekterna som kommer med tiden glöms bort. Påstår du att cannabis bedöms efter samma mall som läkemedelsbolagens mediciner så anser jag att du/ni är helt ute och cyklar. Sen finns det gått om studier som visar att tidigare resultat som svensk lagstiftning grundar sig på är både outdaterade och i många fall förvrängda för att passa ett syfte. Sen så är cannabis inte direkt oprövat, utan snarare en av de medicinalväxter som har br