Missbruk

Har en anhörig som har problem med alkohol och tablettmissbruk. Vart kan hon vända sig
för att få hjälp med att bli av med missbruket?

Mia

Kommentarer

Hej

Att vara nära anhörig till en person som missbrukar är ofta tungt och påfrestande. Det kan emellertid betyda enormt mycket för den missbrukande att hon eller han har stöd av sin omgivning. Då vi inte vet hur gammal personen i fråga är så kommer vi i vårt svar att även hänvisa till verksamheter som riktar sig till yngre personer (18-25 år).

Det finns många olika former av behandlingar och i Malmö erbjuds bland annat vård i öppenvård som innebär att man fortfarande kan bo hemma och få stöd på en öppenvårdsmottagning.

I Malmö stad finns Öppenvårdshuset Gustav som bland annat riktar sig till missbrukare över 18 år som vill ha behandling i öppenvård. Det är kostnadsfritt och man kan gå i individuella behandlingssamtal. Nedan kan man läsa mer om Öppenvårdshuset Gustav, deras verksamhet samt hur man kommer i kontakt med dem:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Är man under 25 år och har problem med alkohol och droger kan man också vända sig till Maria Malmö som kan vara behjälpliga med information, rådgivning och behandling. Man når Maria Malmö på telefon 040- 33 71 70 vardagar 08-17. Nedan kan man läsa mer om Maria Malmö:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Ovanstående exempel innebär att man inte behöver kontakta socialtjänsten till att börja med. Skulle man vilja ha råd och information om fler behandlingsalternativ ska man ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel personen i fråga bor i. För att göra detta så kan man ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och be dem att koppla vidare till de som arbetar med missbruksfrågor i stadsdelen.

För mer information om öppenvårdsalternativen så kan man även gå in på Malmö stads hemsida på malmo.se och klicka sig vidare till social och familjefrågor och därefter vidare till missbruk och beroende (vänster spalt).

Om det är så att du själv känner att du skulle behöva stöd och hjälp som anhörig så kan du vända dig till någon självhjälpsgrupp för anhöriga. Exempelvis kan du vända dig till Al-anon som har möten i Malmö regelbundet. Al-anon vänder sig till anhöriga till personer med alkoholmissbruk. Mer information om dem och deras möten kan du hitta på:

http://www.al-anon.se/

För anhöriga till personer med narkotikamissbruk finns istället Nar-anon. Gå in på följande länk för att få reda på mer om dem och deras möten:

http://www.nar-anon.se/moten.html

Såväl Öppenvårdshuset Gustav som Maria Malmö vänder sig även till anhöriga till personer som missbrukar.

Utöver detta kan man även vända sig till Föräldraföreningen mot narkotika som är en anhörigförening. FMN ser som sin främsta uppgift att med råd och stöd hjälpa familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga. Läs mer här:

http://www.malmo.fmn.nu/hem.aspx

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter