Behandlingshem För Döva Missbrukare

Hej.
Jag är Kriminologi studerande vid Lunds Universitet. Jag är engagerad i en studie om döva ungdomar som missbrukar narkotika i Malmö.

Jag undrar om ni kan hjälpa mig att får kontakt med ett behandlingshem som tar emot döva och som erbjuder den hjälp/resurser som krävs. Alternativt om ni har någon som är insatt i denna problematik som skulle vara villig att ställa upp på en intervju för att belysa hur situationen ser ut för gravt hörselskadade/döva som missbrukar narkotika.

Jag tackar på förhand.

kr

Kommentarer

Hej

Det låter som en intressant studie du är engagerad i! Dessvärre är det inte en helt enkel fråga för oss att svara på.

Vi skulle rekommendera dig att ta kontakt med Maria Malmö, som är en öppen mottagning för den som är under 25 år och har problem med alkohol eller droger, för att förhöra dig om vad de vet om behandlingsmöjligheter för just döva ungdomar i Malmö. Kika på länken nedan för kontaktinformation:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Ett annat alternativ är att du kontaktar Öppenvårdshuset Gustav i Malmö som vänder sig till personer som missbrukar samt deras anhöriga. Denna verksamhet vänder sig dock till personer över 18 år. Med anledning av att de arbetar med behandling av missbruk så kan det vara en god idé att ringa till dem för att fråga om de har några tips att ge dig. Information finns på länken nedan:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Under åren 1993-2004 fanns en behandlingsavdelning på Avenbokens behandlingshem som hade fyra platser till förfogande för döva vuxna med missbruksproblematik. Denna teckenspråkiga avdelning lades ner vid årsskiftet 2003/2004 på grund av brist på patienter. Avenbokens behandlingshem finns däremot kvar. Om du vill ha mer information kring dem så kan du gå in på följande länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Inom ramen för Missbruksutredningen, som leds av Gerhard Larsson, har det tagits fram en underlagsrapport som heter Funktionsnedsättning och missbruk. Syftet med underlagsrapporten är att undersöka vilka kunskaper som finns om personer med olika typer av funktionsnedsättningar och deras bruk av alkohol och droger samt vilka erfarenheter som finns av behandling. Om du är intresserad av denna rapport så kan du läsa den via länken:

http://www.sou.gov.se/missbruk/pdf/Rapporter/Funktionsneds%C3%A4ttning%2...

Hoppas att du har fått någon tanke om vart du kan vända dig för mer information. Lycka till med din studie!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter