Dotter Till Alkolist

Hej!
Jag har under många år levt med en mamma som är alkolist vilket är väldigt påfrestande. Nu orkar jag inte längre och känner att jag måste ha hjälp med att lösa det hela. Hur ska man gå tillväga? Mamma har gått på aa möten, psykolog och liknande tidigare men det har inte hjälpt. Finns det något behandligshem eller liknande som inte kostar en förmögenhet? Finns det någon som jag fast jag är över 18 kan få gå och prata med?

dotter

Kommentarer

Hej

Det märks på ditt inlägg att du länge kämpat men att energin börjar ta slut och att du nu känner att du behöver hjälp för att orka med. Att ha en nära anhörig som missbrukar och mår dåligt är otroligt påfrestande och ens egna behov får ofta stå tillbaka till förmån för den andres behov.

Du undrar om det finns möjlighet för dig att få någon typ av samtalskontakt för att prata om hur du känner och hur du ska gå vidare. Öppenvårdshuset Gustav riktar sig till personer över 18 år boende i Malmö som missbrukar samt till deras anhöriga. De erbjuder information och rådgivning, stödsamtal, behandling och terapi enskilt eller i grupp samt friskvård. Kontakten med Öppenvårdshuset Gustav är kostnadsfri. På länken nedan kan du läsa mer om dem:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Det framgår också att din mamma har försökt med olika typer av öppenvårdsalternativ, exempelvis möten och samtalskontakter, för att bli nykter. Det är både omtänksamt och vad vi förstår, nödvändigt för dig att hjälpa din mamma med att få rätt behandling så att hon kan komma ur sitt missbruk.

Det finns såväl privata behandlingshem som behandlingshem knutna till kommunen. För att få en plats på ett av Malmö stads behandlingshem behöver hon ett så kallat biståndsbeslut. Hon kan ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel som därefter utreder vilken lösning som skulle kunna passa hennes behov bäst. Självklart kan även du ringa socialtjänstens individ- och familjeomsorg i den stadsdel som hon bor i för att rådfråga om hur du kan gå vidare. Du ber då att få prata med dem som arbetar med missbruksfrågor. Ring till Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till den enhet i er stadsdel som arbetar gentemot vuxna med missbruk

Det finns också möjlighet att vända sig till Uppsökande teamet i Malmö för rådgivning. De vänder sig bland annat till den som är orolig för någon annan som har alkoholproblem. Kontakten med dem är frivillig och man kan vara anonym om man vill. För att läsa mer om dem eller kontakta dem, se länken nedan:

http://www.malmo.se/uppsokandeteamet

Lycka till och hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter