Angående Behandlingshem

Jag undrar hur man gör om ens pappa håller på att aktivt supa ihjäl sig och nu är inlagd för avgiftning?
Jag är myndig och undrar om det finns någon möjlighet att få honom tvångsinlagd för behandling, eller om han då måste in på psyk? Han är alkoholist sen långt tillbaka, men hans kropp orkar inte längre och han har fått flera delirium på kort tid. Om man bor i ett landskap, kan man då få honom inlagd i ett annat landskap? Han väntar även på att få fotbojja. Hur spelar det in?

dotter

Kommentarer

Hej!

Det är en otroligt jobbig och tung situation som du befinner dig i och troligtvis befunnit dig i en längre tid. Att ha en nära anhörig som missbrukar och som i din pappas fall, utsätter sitt liv och sin hälsa för stora påfrestningar, innebär ofta att ens egna behov får stå tillbaka till förmån för den som missbrukar. Vi förstår att du vill göra allt för att hjälpa din pappa och det är fint att se att du bryr dig.

För att orka med så kan man ibland själv behöva stöd och hjälp. I Malmö stad finns Öppenvårdhuset Gustav som riktar sig till missbrukare över 18 år samt deras anhöriga. Hit kan du vända dig om du behöver prata med någon. Det är kostnadsfritt och du kan få behandling såväl enskilt som i grupp. Nedan kan du läsa mer om Öppenvårdhuset Gustav, deras verksamhet och hur man kommer i kontakt med dem:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Ibland kan det kännas skönt att få prata med andra som befinner sig i liknande situation som en själv. Om du känner att du skulle vilja komma i kontakt med anhöriga i samma situation som du kan du gå in på nedanstående länk:

https://www.gapet.se/

Eftersom din pappa är inlagd för avgiftning så kan det vara så att sjukvården väljer att göra en anmälan. Du kan kanske också prata med hans läkare och uttrycka din oro och berätta hur missbruket påverkat din pappa. Du som anhörig kan också själv göra en anmälan till socialtjänsten som i sin tur tar ställning om det finns skäl att inleda utredning enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870). Vilka grunder som måste vara uppfyllda kan man läsa i 4 § LVM. LPT är en annan tvångslag och vilka kriterier som måste vara uppfyllda kan man läsa i Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Du kan läsa lagtexterna i sin helhet nedan:

https://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:870

https://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128

Om din pappa går med på vård på frivillig väg, och om socialtjänsten gör en bedömning att han är i behov av bistånd avseende vård enligt 4 kap 1 § SoL, så kan olika alternativ diskuteras gällande vilken typ av behandling. Där kan man också undersöka behandlingshem i andra delar av landet om det skulle bli aktuellt.

Att han väntar påföljd från Frivården avseende fotboja kan spela in i bedömningen av hur vården ska utformas i samråd med den enskilde. Här kan en dialog, med din pappas samtycke, föras med aktuell frivårdsenhet. Om din pappa motsätter sig vård och om socialtjänsten går vidare med ansökan om vård enligt 4 § LVM så får man undersöka om han kan verkställa det straffet senare, alternativt om förutsättningarna ändrats så pass att fotboja inte längre är en insats som passar.

Hoppas att vi besvarat dina frågor och du är välkommen tillbaka om du undrar något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter