Hjälp Till Närstående?

Hej

Jag är nära vän till en härlig tjej som är i en mycket svår sits...

Hennes mor är alkoholist och hon känner ett så starkt behov av att vara hos hennes mor när hon är full att hon inte kan få ett eget liv. Hennes möjligheter att behålla ett jobb blir smala om inte tillintetgjorda och hon har svårt i det sociala livet också pga att mycket av hennes tid tas upp av hennes mor.

Vad finns det för hjälp att få? Finns det någon tyå av ekonomiskt stöd som kan ges till vuxna närstående till missbrukare?

Vän

Kommentarer

Hej

Det är en svår situation som din vän befinner sig i. Att ha en närstående som missbrukar är oerhört svårt och jobbigt. Det är lätt att man som anhörig dras in i missbrukarens situation och känner ansvar för denne på ett sätt som gör att det får stor negativ inverkan på sitt eget liv. I dessa situationer kan man då behöva hjälp och vägledning för att se och förstå sin roll som anhörig gentemot den som missbrukar.

I Malmö stad finns Öppenvårdhuset Gustav, dit kan dottern vända sig för att få anhörighetsstöd och råd i sin situation. Öppenvårdshuset Gustav riktar sig till missbrukare över 18 år samt deras anhöriga. Öppenvårdshuset Gustav tar emot personer som har problem med droger, tabletter, alkohol. Hit kan man vända sig om man behöver prata med någon. Det är kostnadsfritt och man kan få behandling. Deras telefon nummer är 040-34 91 90 och man kan ringa mellan klockan 8-12 och 13 – 16.

Du kan även klicka på länken nedan och läsa på deras hemsida om vilken hjälp man kan få.

https://www.malmo.se/oppenvardshuset

Man kan tyvärr inte få ekonomiskt stöd som vuxen närstående till missbrukare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter