Anmälan Hvb Hem

Hej Kan man göra en anmälan angående begångna fel, tycker vi, på ett HVB hem? Hur anmäler man och var?

Mamma

Kommentarer

Hej!

Det finns myndigheter som har till uppgift att granska om och när fel begåtts inom olika verksamheter. Socialstyrelsen är den myndighet som ska stå för granskningen av socialtjänsten. De ska också granska HVB-hemmen som har att följa de regler som finns.

Det behövs ingen speciell blankett och du kan på ett vanligt papper skriva ner de fel som du anser har begåtts och vad du tycker att HVB hemmet borde göra annorlunda. Du behöver inte skriva på något formellt sätt bara det är tydligt och att det är undertecknat med namn samt om möjligt telefonnummer där du kan nås om det behövs mer information.

Mer om detta kan du läsa på där det även finns länkar till adresser till regionkontoren:

https://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

Vänligen

Soctanterna

Soctanter