Lob

Hej! Min sambo har blivit LOB:ad för tredje gången på två år. kommer han bli kallad till nån utredning? Finns risk att han förlorar körkortet p.g.a det? Han har absolut inget missbruksproblem, har bara haft otur.

lena

Kommentarer

Hej!
Förkortningen LoB står för Lagen om omhändertagande av berusade personer. Det är inte olagligt att vara berusad. Polisen har dock en skyldighet att omhänderta personer som anses vara en fara för sig själv eller andra.

En omhändertaganderapport skrivs alltid av polisen och socialtjänsten, vapenregistret och vägverket får kännedom om detta.

Polisen skickar en rapport till Socialtjänsten.
När socialtjänsten får en rapport om att en person blivit omhändertagen enligt LoB så kontaktar man personen och erbjuder samtal. Denna kontakt är frivillig och socialtjänsten kan lämna information om vilken typ av stöd och hjälp som finns.

Polisen skickar en anmälan till Vägverket och den blir en belastningsuppgift i körkortsregistret i två år.

Om man upprepade gånger har blivit omhändertagen enligt LoB och har körkort eller söker lämplighetsintyg så kommer man att kallas till en så kallad körkortsutredning på socialförvaltningen. Denna görs på uppdrag av Länsstyrelsen. Man kommer då att få träffa en socialsekreterare som inleder en utredning på dig och den kommer att bli registrerad i socialförvaltningens journalsystem. Efter att utredningen är klar skickas denna till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut i frågan, alltså avgör om körkortet ska återkallas eller om lämplighetstillstånd inte ska beviljas.

En rapport skickas till vapenregistret och den som för första gången söker vapenlicens måste vänta i två år från LOB:en. Efter en andra LOB inleds en omprövning av ärendet.

Vi hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänligen.

Soctanterna

Soctanter

Vill tillägga att har man barn under 18 år, kan det även bli aktuellt att man kallas till ett samtal på socialtjänstens avdelning för Barn - och familjefrågor. Detta för att se om barn har funnits med i bilden vid den aktuella händelsen (LOB), om det finns behov av stöd för eventuella missbruksproblem samt göra en skyddsbedömning. Finns det behov av stöd kan det bli aktuellt med en barnavårdsutredning.

Vänligen,
en socialsekreterare i en annan kommun

Hej!

Vi tackar för kompletteringen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter