En Missbrukande Förälder

Hej!

Hoppas kunna få lite hjälp att reda ut rättigheter och skyldigheter när mina barns pappa har ett missbruk.

Barnens pappa har ett aktivt alkoholmissbruk och troligen kombinerat med annat. Barnen är hos honom 1-2 dygn/månad. Vi har delad vårdnad.

Barnen uppger att det fungerar ok hos pappa. Jag har misstänkt att han dricker på kvällar även när de är hos honom och vid ett tillfälle har han varit påverkad då han tog hand om barnen. Detta känns ju inte rätt, det leder till ångest och panikkänslor hos mig och jag känner mig totalt maktlös.

Om jag tolkat rätt så har jag en skyldighet att se till att barnens kontakt med den andre föräldern främjas och jag får inte förhindra deras umgänge. Samtidigt har jag som icke missbrukande förälder en skyldighet att se till att barnen har det tryggt hos honom. Hur ska man kunna detta. Det vilar en enorm ansvarsbörda på ens axlar.

Ställer jag till problem så kommer barnens pappa att minska drastiskt på underhållet till dem och hur jag än vänder mig så blir det konsekvenser där barnen bli lidande.

Vi har dikuterat hans missbruk säkert 1000000 gånger och han förnekar i klassisk missbruksanda och lägger över skulden och bevisbördan på mig. Han är väldigt manipulativ och framstår i ytliga kontakter som ytterst sympatisk och social. Han har alltid skött arbete klanderfritt, däremot har han aldrig varit en närvarande pappa.

Jag går i samtal hos Kriscentrum, vem kan man mer diskutera detta med, de har ju inget specifikt barnperspektiv , gärna anonymt.

Är det bara jag som ansvarstagande förälder som har skyldigheter och plikter men den missbrukande föräldern fortsätter att glida. Känns som om det från myndigheternas sida är ett klassiskt medberoendebeteende som stärker redan utsatta/utmattade anhörigas underläge!!!

Just nu en uppriven och förtvivlad mamma!!!

Gäst

Kommentarer

Hej!
Att vara skild och inte kunna lita på att den andre föräldern på grund av missbruk är naturligtvis inte lätt när man har gemensam vårdnad om barnen.
Det finns några olika ställen du kan vända dig till för att få hjälp till exempel:
Öppenvårdshuset Gustav i Malmö vänder sig till både klienter och anhöriga som erbjuds information, rådgivning och stödsamtal. För anhöriga finns samtalsgrupper. Man kan vara anonym.
Öppenvårdshuset Gustav Stora Nygatan 55 öppettider måndag - fredag 08.00 - 16.00 lunchstängt 12.00–13.00 Telefon 040-34 91 90.
Du kan alltid kontakta socialtjänsten på din stadsdel för att diskutera din och dina barns situation med en socialsekreterare. Du når din stadsdel genom Malmö stads växel 34 10 00.

Du skriver att du går i samtal hos kriscentrum i Malmö men att du tycker att de inte har något barnperspektiv. Alla som arbetar inom socialtjänsten ska arbeta utifrån ett barnperspektiv.
Att ha ett barnperspektiv innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa.
Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte samma sak. Barnets perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet innebär en analys av barnets perspektiv (som görs av vuxna) i förhållande till rådande villkor.
Vi tycker att du ska prata med den du samtalar med på kriscentrum om den oro som du känner för barnen när dom är hos sin pappa.

Hoppas att du har fått några användbara tips om vart du kan vända dig och att du kan få den hjälp du behöver.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter