Behöver Råd Kring En Byte Av Behandshem

Jag är redan på en behandling hem avenboken men är väldigt missnöjd med behandlingen som har terapi fyra timmar i veckan resten är diverse städ och aktiviteter som inte har med tillfrisknande att göra. Jag har pratat med min sus handläggare men hon insisterar att erbjuda mig en annat behandling med ADHD inriktad och driver mig till vansinne för att inte prata om annat behandling. Jag är desperat efter 18 ÅRS KNARKANDE MEN 4 TIMMAR I VECKAN ÄR FÖR LITE TERAPI FÖR ATT TILLFRISKNA HJÄLP HJÄLP JAG TÄR SNAR LIVET AV MIG.

impuls

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är en tuff väg att gå för att få ett bättre liv efter 18 år i missbruk. Vi ska försöka svara på din fråga även om det inte är helt enkelt med så pass begränsad information som vi har om dig.

När man söker bistånd till en missbruksbehandling, är det inte självklart att man får ett specifikt behandlingsalternativ. Utredningen som genomförs ska leda fram till att man kommer fram till vad det faktiska behovet är och så ser man i första hand om det behovet kan tillgodoses inom ramen för de behandlingar som socialtjänsten i Malmö har avtal med.

Vi har svårt att avgöra om 4 timmars terapi i veckan är lite eller mycket i just ditt fall. Men man ska orka och kunna ta till sig den terapi man går i och även ha utrymmen att på egen hand reflektera mellan varven. Efter många år i missbruk är den miljöterapuetiska biten också en viktig del i behandlingen. Städ och aktiviteter är en del i detta och att skapa nya rutiner och vardagsmönster.

Vi tycker det är bra att du pratar med din handläggare så hon vet att du vill ha en annan behandling som innehåller mer terapi. Vi förstår det som att din handläggare redan har erbjudit dig en alternativ behandling men som du inte kan acceptera.

Skulle det vara möjligt för dig att själv komma med ett förslag på en behandling som du tror skulle passa dig och som ni skulle kunna ha som utgångspunkt när ni diskuterar lämplig behandling för dig?

Man kan alltid överklaga socialtjänstens beslut. Du börjar med att lämna din överklagan till beslutande socialsekreterare som tar ställning till om hon ska ompröva sitt beslut eller om ska lämna det vidare till förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter