Samtalsgrupp För Ungdomar 13-18År Som Har Missbrukande Föräldrar

Hej!
Finns det i Malmö stad, genom socialtjänsten, någon samtalsgrupp för ungdomar
13-18 år som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa?

Gäst

Kommentarer

Hej

I Malmö finns ingen verksamhet, genom socialtjänsten, som riktar sig till alla som bor i kommunen (kommunövergripande).

I Malmö finns 10 st stadsdelar där det på varje stadsdel finns ett socialkontor. Varje stadsdel ansvarar för att organisera sin verksamhet.

För att du ska få veta om din stadsdel har en sådan verksamhet som du efterfrågar så kan du vända dig till vår Tel växel på nr 341000så hjälper de dig att få kontakt med rätt stadsdel.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter