Vad Krävs För Tvångsvård?

Hej! Jag har en vuxen bror som håller på att gå under pga missbruk. Vad krävs för att en person ska bli omhändertagen för vård, dvs mot sin vilja? Och finns det någon möjlighet för mig som syster att få reda på om han har kontakt med socialtjänsten? Om inte, kan socialtjänsten kontakta honom efter att jag berättat om hans tillstånd? Han behöver häjlp. Tacksam för svar!

Felippa

Kommentarer

Hej.

En person som hamnar i missbruk far illa båda fysiskt och psykiskt men även dom som är närstående drabbas och mår dåligt. Vi tänker att du kanske skulle kunna vara hjälpt av och få råd och stöd av andra som har en anhörig som är i ett missbruk. Det finns flera verksamheter som man som anhörig kan vända sig till.På öppenvårdshuset Gustav, som drivs av Malmö Kommun, finns anhörigträffar som riktar sig till anhöriga till någon som har ett missbruks och beroendeproblem. För att få mer information om dessa, ring 040-34 91 90.

LVM står för Lagen av vård av missbrukare i vissa fall. LVM är en tvångslagsstiftning som syftar till att bryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. För att ett LVM ska komma tillstånd ska vissa kriterier vara uppfyllda. Först och främst ska personen i fråga ställa sig negativ till vård på frivillig basis. Vidare ska personen utsätta sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara. Vidare ska personen löpa en stor risk att förstöra sitt eget liv och kan befaras att allvarligt skada sig själv eller andra.

Enligt den sekretess lagstiftning som reglerar socialtjänsten så har du ingen möjlighet att få information om din bror har kontakt med socialtjänsten.

När du har kontaktat socialtjänsten och gjort en anmälan om att din bror far illa av sitt missbruk så är socialtjänsten skyldig att utreda om man ska öppna en utredning på din bror och för att kunna göra det så måste de träffa honom.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen.

Soctanterna.

Soctanter

Tack!

Hej.

Vi som svarar på frågorna som kommer till soctanterna uppskattar när vi får respons på våra svar.

Tack för att du hörde av dig till oss och välkommen åter till oss.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter