Aca

Svar till ”Info om Aca”.

Hej och tack för din information om er viktiga verksamhet.

Soctanterna drivs av socialtjänsten i Malmö kommun och vi har som myndighet beslutat att inte publicera information eller reklam från privata företag eller ideella föreningar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanterna