Alkoholism Och Akut Boendelösning/uppehälle

Hej! Min alkoholiserad pappa dök upp hos mig inatt efter att ha blivit utslängd av sin sambo. Han har en allvarlig leverskada och är nu svullen och gul. Han har idag tagit sin medicin men fortsätter dricka. Vart tusan vänder jag mig?

Lisa

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för din pappa och att det blir en svår situation för dig.

I det akuta läget är det i första hand Beroendecentrum på sjukhuset ni ska vända er till. Är man beroende av alkohol och har druckit en lång period kan det vara farligt för kroppen att sluta tvärt. Då är det bra att en läkare bedömer honom och han kanske behöver avgiftas några dagar på sjukhuset eller få något läkemedel som hjälper honom.

I andra hand är det socialtjänsten i det område han bor. Socialtjänsten kan erbjuda missbruksbehandling och stödsamtal. Man inleder då en utredning och tittar på vilka behov din pappa har och han kan sedan få beviljat en insats utifrån det.

I Malmö kommun finns även Öppenvårdshuset Gustav som erbjuder kostnadsfria samtal för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. Detta kräver inget bistånd eller utredning från socialtjänsten och dit kan man vända sig direkt på telefon 040 - 34 91 90. Du kan läsa mer i nedanstående länk:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Om din pappas missbruk är så omfattande och allvarligt att han utsätter sig för allvarlig fara eller löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående kan socialtjänsten ansöka om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) hos Förvaltningsrätten. Det krävs då att vården inte kan ske på frivillig väg.

Om du är orolig för din pappa föreslår vi att du gör en anmälan till socialtjänsten där han bor.

Vi hoppas att du och din pappa får den hjälp ni behöver. Om du/ni har fler frågor är ni välkomna att höra av er igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter