Eftervård

Hej, undrar om utsluss efter avslutad behandling för en ung kvinna med psykiska besvär och diagnoser. hon har även ett heroin missbruk och vårdas ft på ett behandlingshem. min fråga är enkel. Finns det ingen möjlighet att hon kan få hjälp med bostad och sysselsättning efter avslutad behandling i en annan kommun och ett annat landsting än den som skickade henne på behandling? Det verkar ju väldigt dumt att skicka tillbaka henne till gamla kontakter och fotspår när hon inte vill dit, utan vill börja om i en ny stad utan sina gamla vänner. Återfallsrisken ökar ju markant om så sker. finns det ingen möjlighet till nationellt sammarbete i dessa frågor?

Tomas

Kommentarer

Hej!

Vi tycker att du resonerar klokt angående din väns situation. Det är möjligt att det är lättare för din vän att hålla sig nykter om hon bygger upp ett nytt kontaktnät, och då inte lika lätt fastnar i gamla vanor.

Socialtjänstlagen 2 kap 4 § tar upp vilken kommun som har ansvar för ett specifikt ärende, och nämner att man antingen ska vara bosatt i en kommun eller ha starkats anknytning till den för att kunna bli beviljad någon insats där. Lagstiftningen är tydlig gällande ansvar mellan kommuner vid tex behandling eller vistelse inom kriminalvården. Det är alltid hemkommunen som ansvarar för eventuella insatser efter en behandling.

Som vi förstår dig så vill din vän dock flytta till en kommun som hon saknar sådan anknytning till. Vanligast är att hemkommunen, om de bedömer att det är det bästa för personen i fråga beviljar eftervård eller stödboende i en annan kommun efter avslutad behandling och att din vän under tiden söker lägenhet och jobb mm på orten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter