Alkoholmissbruk Och Boendeproblematik

Hej!
Min syster som är psykiskt sjuk har tyvärr blivit tillsammans med en grovt alkoholiserad man. Han har nu blivit vräkt (sker i nov/dec) och hotat med att han hamnar på gatan eller tar livet av sig. Vilka alternativ har han, dvs var kan han vända sig för att få hjälp med bostad akut? Min syster vill inte att han flyttar hem till henne men har svårt att säga nej eftersom hon då tror att han kommer att hamna på gatan? Vi är oroliga släktingar som vill ge stöd och framförallt se till att denne grovt alkoholiserade mannen ej flyttar in hos min syster utan får stöd/hjälp att ordna upp sin egen situation. Vart kan han vända sig för dels sitt missbruk men också för att hitta akut boende?

Eva

Kommentarer

Hej!

Fint att du/ni bryr er och försöker stötta din syster!

Din systers man kan vända sig till socialtjänsten på det stadsområde där han bor/bott. Alla stadsområden i Malmö har en speciell bostadssektion. För personer med de bekymmer du beskriver är det dock svårt att hitta lägenheter utan de blir oftast anvisade, härbärgen, vandrarhem och ibland hotell. Om din systers man skulle hamna i akut behov av bostad kvällar eller helger finns möjlighet att kontakta socialjouren i Malmö. Öppettider: månd-sönd 16.00-03.00, tel: 040 345678.

Vad gäller din systers mans missbruk, kan han vända sig till Beroendecentrum på MAS. Det är en mottagning för alkohol/drogberoende personer. Han kan också tala med socialtjänsten på sitt stadsområde om han vill ha hjälp. Det är socialtjänsten som handlägger och bedömer behov av vård t.ex. på behandlingshem.

I Malmö finns även öppenvårdshuset Gustav, som drivs av socialtjänsten, de erbjuder behandling för personer över 18 år som har missbruksproblem och bor i Malmö.

Den som är anhörig till någon med missbruksproblem och är bosatt i Malmö, är också välkommen att ta kontakt. Öppenvårdshuset erbjuder enskilda - rådgivande och stödjande samtal - samt anhörigkurs i grupp. Utgångspunkten är alltid fokus på dig som anhörig och hur ditt liv kan fungera på ett acceptabelt sätt, trots att någon i din närhet missbrukar eller nyligen har slutat missbruka.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter