Lvm

Äter citron för min ångest ock har haft problem med spriten.vill gå på öppenvård för att trappa ner detta o ändra min medicinering.
Kan dom ta med på LVM (är under utredning)
snälla snabbt svar!

rädd

Kommentarer

Hej

Vi som arbetar med soctantsforumet kan aldrig göra individuella bedömningar av ärenden, så vi kan alltså inte svara på huruvida LVM kan bli aktuellt för dig. Du uttrycker dock en vilja till förändring vilket är positivt.

Rent generellt så används LVM när en person utgör en fara för sig själv och andra, riskerar sin eget liv och sin hälsa, och inte går med på frivilliga insatser. LVM används i akuta lägen då ingen annan vård går att tillämpa. Du skriver att du vill få hjälp i öppenvård med dina bekymmer. Du kan gå in i en behandling och fortfarande ha en LVM-utredning öppen, dock kan den inte hållas öppen hur länge som helst. Det bästa är om du kan diskutera din situation med din socialsekreterare och komma fram till en lösning som passar dig utifrån dina behov.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jag har en vuxen biologisk dotter som uttrycker att hon inte orkar leva mer .hon har precis lämnat sin nyfödda son och är i missbrukar kris i ett Trauma där allt hon gör kan och kommer att leda till döden. Jag har förlorat hennes bror och jag vill inte förlora henne HÄRMED LÄMNAR JAG IN EN
LVM ansökan eller anmälan för henne
DETTA ÄR OMÄNSKLIGT
HON KLARAR INTE MER
Snälla hjälp henne att bli klar i huvudet så hon kan leva
HON KOMMER SANNERLIGEN ATT DÖ
om hon inte får hjälp

Hej!

Vi förstår att din dotter kan vara i behov av omedelbar hjälp. Vi vet inte vem du eller din dotter är och vi har inte möjlighet att hitta henne.

För att hon ska kunna få hjälp så bör du ringa till socialtjänsten som hon tillhör eller kontakta socialtjänsten där du bor. Telefonnummer till socialtjänsten kan du få via Malmö stads växel 040-341000.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter