Tror En Nära Vän Behöver Lvm

Jag undrar hur vi ska gå tillväga?

Det känns inte bra att se någon som förvisso haft många problem i livet nu börja ge upp och försöka köra ner sig helt för hen inte orkar längre.

Det är en fin person egentligen, fast som haft motgångar, vissa självförvållade p.g.a. blandmissbruk.

Hur kan vi gå vidare? Psykiatrin vill inte ha med hen att göra, och inte heller beroendecentrum. Personen får ut en hel del narkotikaklassad medicin på VC.

Hen är väldigt bra på att manipulera folk.

På ett sätt verkar hen tycka detta är roligt utåt sätt, men vi som känner hen ser ett rop på hjälp.

Hur göra?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Det är inte roligt att se sin vän må dåligt och inte riktigt ha kvar sin livslust. Som kamrat vill man så klart hjälpa och stötta så långt man kan.

Vi tror det är viktigt att du pratar med din vän om din oro och försöker få till flera olika gemensamma möten. Möte med läkaren på vårdcentralen för att berätta om din väns problematik och vad den medicinen som skrivs ut kan innebära, eventuellt att läkaren gör en LVM-anmälan till socialtjänsten. Möte med socialtjänsten för att din vän ska veta vad som finns att få hjälp med frivillig väg och vad ett omhändertagande enligt tvångslag, LVM, innebär.

I Malmö har vi Öppenvårdshuset Gustav dit man kan vända sig för en samtalskontakt om man har någon form av missbruk. Dit kan man gå själv eller med sin partner. Som vän kan man säkert gå med som stöd den första gången. Mer information kan du få via länken nedan.

https://malmo.se/Social---familjefragor/Missbruk--beroende/Oppenvardshuse...

Om din vän inte alls vill höras talas om att ta emot någon hjälp, och din oro kvarstår för din väns hälsa på grund av missbruk, kan du kontakta socialtjänsten i det stadsområde eller den kommun där din vän bor. Där kan du framföra din oro och ge en bild av hur missbruket ser ut och hur din vän påverkas.

Omhändertagande enligt LVM sker mycket restriktivt, och det är beslut som tas och fastställs av Förvaltningsrätten. I lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, finns kriterierna för när vård enligt denna lag kan beredas.

I 4 § LVM står det att tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt, och

3. han eller hon till följd av missbruket

a) utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara,

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.

All frivillig hjälp och stöd ska prövas innan tvångslagen kan bli aktuell. Vi hoppas att din vän får den hjälp hen behöver, och att du har fått något råd hur du kan gå till väga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter