Lob

Vad händer efter en LOB

Bk

Kommentarer

Hej!

Efter en LOB skickar polisen alltid en anmälan till socialtjänsten i den kommun/det stadsområde som personen bor i. I anmälan framkommer det vem LOB:en avser, var händelsen ägde rum, vad personen var påverkad av samt mängden (alkohol eller typ narkotika) och övrig information om incidenten.

Vad som händer efter det, är upp till de riktlinjer som finns i respektive kommun eller stadsområde. I vissa av Malmös stadsområden erbjuds personen ett möte där man ges möjlighet att prata om det som har inträffat. Om man önskar hjälp så kan man då ansöka om behandling eller få information om vart man kan vända sig för stödsamtal. Mötet är frivilligt men om man har barn och inte medverkar vid mötet så skickas efter två försök till möte en orosanmälan avseende hur barnet/barnen har det.

I vissa stadsområden erbjuds inte möte utan istället skickas ett informationsbrev till personen, i vilket det finns information om vad man kan ansöka om för hjälp från socialtjänsten och var man kan vända sig för att få hjälp, exempelvis Öppenvårdshuset Gustaf i Malmö. Öppenvårdshuset Gustaf kan man även vända sig till själv och utan att det registreras hos socialtjänsten.

När det gäller minderåriga som fått en LOB är det oftast så att ungdomen tillsammans med vårdnadshavarna kallas till ett möte på socialtjänsten, där man undersöker om det finns anledning till oro och utifrån det bedömer om man behöver inleda en utredning. Det kan också vara så att ungdomen eller vårdnadshavarna själva vill ansöka om hjälp från socialtjänsten eller att bedömningen görs att inget stöd behövs.

LOB-anmälningar kan också påverka körkortsinnehav. Transportstyrelsen begär ibland att socialtjänsten ska yttra sig avseende ungdomars lämplighet inför körkortstagande. LOB-anmälningar kan också leda till återkallelse av körkort. För att få mer information kan man vända sig till Transportstyrelsen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor. Vi råder dig att själv ta kontakt med socialtjänsten i ditt stadsområde för att få mer information om just deras rutiner och för att få information om vad som kan erbjudas dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter