Lvm

Hej
Jag undrar varför det i vissa stadsdelar kan man göra en LVM anmälan på en myndig person, men inte i den stadsdelen vi tillhör.
Min son som är 18 snart nitton, röker marijuana, hotar med att ta livet av sig, missköter hygien, börjar få lite mycket frånvaror i skolan. Har gjort en oros anmälan till soc som ledde till et samtal men inte mer. Sedan 3 vecko går han på Maria Malmö under vårt tvång, det vill han inte. Dom kan inte göra mer för det är frivilligt. Då vi för en tid sedan ringde polisen och dom kom hit då han hållt på med att slå sönder saker i vårt hem, dom tog honom med men dom släppte honom efter 2 timmar då de hade förhörty honom, detta måste väl också kunna ligga till grund av att vi kan göra en anmälan. Då han är en fara för sig själv?

else6

Kommentarer

Hej!

Vård och behandlingsinsatser ska så långt möjligt genomföras på frivillig väg, men i särskilt allvariga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person med missbruksproblem ska få vård. Vård under tvång ges enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) och får endast användas då det inte finns några andra alternativ.

Läkaren, polisen eller en anhörig kan göra en så kallad LVM-anmälan till socialtjänsten, som gör en utredning. Socialtjänsten kan också ta eget initiativ till att inleda utredning enligt LVM. Visar utredningen att personen behöver vård enligt LVM beslutar socialnämnden att ansöka om vård hos förvaltningsrätten som fattar beslutet om tvångsvård. Förvaltningsrättens beslut om vård enligt LVM kan överklagas till kammarrätten.

Syftet med tvångsvården är att bryta missbruket och att motivera personen att fortsätta ett behandlingsarbete på frivillig väg. Vården kan pågå högst sex månader och så snart syftet med vården är uppnått ska den upphöra.

Svaret på din fråga är att om socialtjänsten får in en LVM anmälan så har socialtjänsten skyldighet att göra en utredning av personen och sedan ta ställning till om en åtgärd ska göras eller inte.

Vi förstår att ni är oroade för er son och att ni tycker att hans missbruk och beteende är så allvarligt att det finns grund för tvångsvård enligt LVM. För att få klarhet i hur socialtjänsten resonerar tänker vi att en möjlighet kan vara att ni pratar med er sons handläggare och hör hur socialtjänsten bedömer hans situation, och varför man inte tycker att det finns grund för tvångsvård enligt LVM.

Om man är missnöjd med hur själva handläggningen har gått till så kan man kontakta handläggarens chef och klaga.

Man kan också vända sig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Besöksadress Slottsgatan 2 i Malmö. Telefon 010 788 50 00.

Vi hoppas att ni fått svar på er fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter