Hjälp Med Intervention, Var?

Hej!

Undrar vart man i Malmö kan få hjälp med en intervention?

Barnens pappa (min fd. make) missbrukar allt mer och det går naturligtvis mer och mer ut över barnen, även om någon riktigt allvarlig situation inte uppstått...än, däremot förekommer kränkningar, att han inte håller löften mm. Barnen känner sig inte trygga då de är hos honom och det tycker jag är illa nog, samtidigt vill barnen inte mista sin pappa. Vi pratar öppet om missbruket hemma och det finns varken skuld eller skam, barnen är trygga,och det går bra för dem men någonstans känns det som det blivit för mycket av missbruk sista halvåret/året och hur hans missbruk fortfarande styr oss genom att han inte håller löften osv.

Han är inte den "typiska" missbrukaren, väldigt social korta stunder och mycket manipulerande, kan bli hotfull och agressiv, speciellt då något kring hans missbruk tas upp. Ger ett mycket propert och vältaligt intryck och de gånger jag i vårt äktenskap försökt få hjälp (både för hans och egen/barnens skull)har de alltid duperats av hans charm. Jag måste vara säker på att detta inte upprepas om jag/vi ska välja en intervention!

Jag är även rädd för de hot eller annat han kan utsätta oss för efter en ev. intervention och hur jag ska skydda mig och barnen från dessa? Som att välja mellan pest eller kolera! Barnen är i yngre tonåren och träffar honom då och då.

Gäst

Kommentarer

Hej!

Det är tufft för barn att ha en missbrukande förälder, och vi förstår att du nu söker efter hjälp. Att barn blir kränkta av sina föräldrar är inte acceptabelt. Det vi skulle vilja råda dig är att ansöka om hjälp från socialtjänsten. Utredningar kommer då att öppnas på era barn för att få ett grepp om deras situation och vad som kan behöva göras för att era barn ska få det bättre.

Insatser kan även sättas in under tiden utredningarna pågår, och sannolikt kommer ni att kunna få goda råd om hur ni ska hantera pappans missbruk av de socialsekreterare som sköter utredningarna.

Utredarna kommer att fokusera på insatser riktade mot barnen, så ingenting kommer sannolikt direkt att riktas mot din mans missbruksproblem. Dock kan man tänka sig att det blir ett uppvaknande för din man hur hans missbruk påverkar barnen, vilket i sin tur kan leda till att han blir hjälpsökande och börjar arbeta med sitt missbruk.

I Malmö finns även Öppenvårdshuset Gustav som drivs av socialtjänsten. De erbjuder behandling för personer över 18 år som har missbruksproblem och bor i Malmö. Även den som är anhörig till någon med missbruksproblem och är bosatt i Malmö, är välkommen att ta kontakt. Öppenvårdshuset erbjuder enskilda, rådgivande och stödjande samtal - samt anhörigkurs i grupp. Utgångspunkten är alltid fokus på dig som anhörig och hur ditt liv kan fungera på ett acceptabelt sätt, trots att någon i din närhet missbrukar eller nyligen har slutat missbruka.

Öppenvårdshuset Gustav finns på Stora Nygatan 55. Telefon 040 - 34 91 90.

Om du känner dig utsatt för hot av barnens far så kan du vända dig till Kriscentrum, Malmös Samtalsmottagning, som erbjuder rådgivning, krisberbetning och behandling. Dom vänder sig även till barn som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation.

Dom har en jourtelefon som har öppet dygnet runt. Tel 29 09 99.

Vi hoppas att du hittar den hjälp du söker.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter

Tack för svar. Tolkar ert svar som att det inte går att få hjälp med en intervention. Berätta gärna mer utförligt om vilka insattser som kan vara aktuella.

Tack på förhand!

Hej!

När en person ansöker hos socialtjänsten i Malmö om hjälp för sitt missbruksproblem

så öppnas en utredning för att kunna utreda kring vilka hjälpbehov som behövs samt för att ta ett beslut (11 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen). Det innebär bland annat att personen och dennes socialsekreterare kommer att bsoctanter.malmo.se/sites/all/t