Soc Bidrag

Postat: 2010-06-20 07:51

hur går man till väga om man ska ansöka om soc bidrag?
vilka dokument har man med sig och såvidare? och vad är det som händer när man ansöker?

katten

Kommentarer

Postat: 2010-06-21 09:12

Hej

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig eller sin familj kan man ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall kallas det för ekonomiskt bistånd och tidigare så kallade man det även för socialbidrag.

När en ansökan om försörjningsstöd kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av personens inkomster, tillgångar och utgifter. För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och sin familj, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet. Den handläggare som har utrett ärendet skall vid behov hjälpa till med detta.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan. De talar sedan om för dig exakt vilka dokument du måste ta med dig till ert första möte. Bland annat vill de se din senaste deklaration och ett kontoutdrag från ditt bankonto som sträcker sig tre månader tillbaka i tiden.

Försörjningsstöd Centrum Tel: 040 34 58 70
Försörjningsstöd Husie Tel: 040 34 62 14
Försörjningsstöd Fosie Tel: 040 34 57 00
Försörjningsstöd Hyllie Tel: 040 34 57 76
Försörjningsstöd Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Försörjningsstöd Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Försörjningsstöd Oxie Tel: 040 34 38 48
Försörjningsstöd Rosengård Tel: 040 34 33 69
Försörjningsstöd Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Försörjningsstöd Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Du kan även läsa mer om försörjningsstöd under våra länkar till vänster. Där kan man bland annat få information om hur hög riksnormen är och man kan även göra en provräkning på hur just sitt försörjningsstöd kan komma att se ut.

Hoppas att du fått svar på dina frågor och att du nu vet hur du skall gå tillväga för att ansöka om försörjningsstöd. Skulle det uppstå några andra frågor eller funderingar så är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter