Hjälp Med Pengar

Postat: 2010-06-29 22:10

Om man inte har barn och bor själv i en etta för 2900:- Vilken hjälp kan man få då om man är utan inkomst?

Lordi

Kommentarer

Postat: 2010-06-30 11:04

Hej

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig eller sin familj kan man ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall kallas det för ekonomiskt bistånd och tidigare så kallade man det även för socialbidrag.

Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation. Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, kläder och skor, dagstidning, telefon- och TV-avgift. Du kan även få försörjningsstöd till kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor och fackföreningsavgift.

En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 33 69
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter