Praktiklön Räknas

Postat: 2010-06-17 14:00

Hej
Jag undrar om ungas praktiklön räknas in i föräldrarnas försöjningsstöd som inkomst?
Undrar också om alla stadsdelarna gör likadant i frågan.

Pia

Kommentarer

Postat: 2010-06-17 16:26

Hej

Vilken bra fråga så här innan sommaren när många ungdomar kommer tjäna lite extrapengar.

Enligt socialtjänstlagen får socialtjänsten inte räkna med inkomster upp till halva prisbasbeloppet. År 2010 är detta halva prisbasbelopp satt till 21 200 kronor. Skulle det sedan vara så att ungdomen tjänar mer än detta så räknas inte detta på föräldrarnas del av försörjningsstödet eftersom barnen aldrig förväntas försörja sina föräldrar. Ungdomen förväntas istället bidra till sin del av uppehället och normen för ungdomen kan med andra ord komma att förändras.

Eftersom det är en lagstadgad summa så gäller också samma regler för alla stadsdelar i Malmö.

Hoppas att du känner dig nöjd med svaret annars är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2010-06-17 19:12

"Ungdomen förväntas istället bidra till sin del av uppehället och normen"

Är inte det samma sak som att ungdommen blir "tvingad" att dela med sig av sin lön?

Postat: 2010-06-18 09:18

Hej

Precis som vi skriver i vårt föregående svar så ska ungdomen aldrig försörja sina föräldrar. Om denna dock skulle tjäna mer pengar än 21 200 kronor så förväntas det heller inte att föräldrarna skall få full norm för att betala ungdomens fritidsaktiviteter, kläder och så vidare. Att istället själv börja bidra till sin försörjning när man har en inkomst som överskrider ett visst belopp är snarare en del i en normaliseringsprocess.

Ekonomiskt bistånd är alltid ett sista skyddsnät som blir aktuellt först när alla andra utvägar till självförsörjning är prövade.

Hoppas att du fått svar på frågan och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter