So.Bidrag - Har Ingen Livsgnista

Postat: 2008-03-05 12:05

Hur skall jag göra?? eller vad??? Har haft soc.bidrag 3 månader i rad. Jag är arbetssökande och befinner mig i en annan kommun än där jag bor(där jag kommer att bosätta mig). Har lämmnat in blankett i min hemkommun om försörningsstöd, men har inte fått mina pengar.
Kan det vara så att jag inte får några pengar pga att jag befinner mig i en annan kommun(vart där i 2 veckor). Men jag går på intervjuer och söker en mängd jobb varje dag(jag vill ju ha ett jobb)!! Måste jag skriva mig i den nya kommunen och söka socialbidrag, det tar ju tid(flera veckor) innan jag får pengar i sådana fall, jag behöver ju pengarna nu(hade räknat med att få dom i slutet av februari, eftersom jag hade sökt.
Jag känner mig riktigt körd i botten och vet inte vad jag skall ta mig till.

Z

Kommentarer

Postat: 2008-03-10 09:40

Hej

Vi förstår din oro och frustration över din situation.

Det bästa du kan göra är att vända dig till den socialförvaltning som du tidigare varit i kontakt med och genom dem få information om ditt försörjningsstöd och vart du ska ansöka om det. Rätten till bistånd kan grunda sig på sökta jobb och därav är det viktigt att du redovisar de jobb du sökt.

Det framgår ej i ditt mail när du ansökte om bistånd men generella regler säger att socialsekreteraren har 10 arbetsdagar för handläggning från det att ansökan inkommit.

Vidare säger allmänna regler att du ska ansöka i den kommun där du är skriven och vistas. Vid flytt till annan kommun kan en överflyttning av ärendet ske, vilket du bör diskutera med den socialsekreterare på den försörjningsenhet som du tidigare ansökt hos.

Du har alltid rätt att få ett skiftligt avslag på din ansökan som du sedan kan överklaga till länsrätten.

Via Malmö stads hemsida hittar du information om försörjningsstöd, länka dig vidare genom "individ och familj" - "försörjningsstöd".

Genom ditt mail förstår vi att du är medveten om att försörjningsstöd är en tillfällig försörjningskälla så ge inte upp ditt jobbsökande.

Med förhoppning att du snart hittar ett arbete önskar vi dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Soctanterna

Soctanter